قلایچی

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قلایچی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: