قلعه‌مدرسه

در قدیم به گونه‌ای از کاروانسراهای میان‌راهی، قلعه‌مدرسه گفته می‌شد. از قلعه‌مدرسه‌های ایران می‌توان قلعه‌مدرسه اتابکان ایذه در خوزستان را نام برد.

منبعویرایش

آفتاب