قله تخت سلیمان (ایران)

قلّهٔ تخت سلیمان قلّه‌ای است در استان مازندران کشور ایران.

چشم‌انداز قله تخت سلیمان از سوی پناهگاه سرچال.

بلندای این قلّه ۴۶۵۹ متر است. قلّهٔ تخت سلیمان در رشته کوه البرز و منطقهٔ تخت سلیمان قرار دارد.