قمرهای اورانوس

فهرست قمرهای سیارهٔ اورانوس

اورانوس، به عنوان هفتمین سیارهٔ منظومهٔ خورشیدی، ۲۷ قمر شناخته‌شده دارد.

تصویری از شش قمر مشهور سیارهٔ اورانوس از چپ به راست: پاک، میراندا، آریل، اومبریل، تیتانیا و اوبرون

نام‌های تمام این قمرها از آثار ویلیام شکسپیر و الکساندر پوپ برگرفته شده‌است.

دو قمر نخست اورانوس را که تیتانیا و اوبرون نام دارند، ویلیام هرشل در سال ۱۷۸۷ میلادی کشف کرده‌است.

دیگر قمرهای کروی‌شکل اورانوس در سال ۱۸۵۱ توسط ویلیام لاسل (آریل و اومبریل) و در سال ۱۹۴۸ توسط جرارد کویپر (میراندا) کشف گردیدند.

بقیهٔ قمرها بعد از سال ۱۹۸۵ توسط ویجر ۲ و توسط تلسکوپ‌های پیشرفتهٔ زمینی کشف شدند.

منابعویرایش