نپتون دارای ۱۴ ماهواره طبیعی شناخته شده‌است، که بزرگترین آن تریتون است که توسط ویلیام لاسل در ده اکتبر ۱۸۴۶ ده روز بعد از کشف خود نپتون کشف شد.

نپتون (بالا) و تریتون (پاینن)، سه روزبعد از گذشتن وویجر ۲ از کنارش

به طور یکتا در میان ماه‌های سیاره‌های برزگ تریتون یک ماه بی‌قاعده محسوب می‌شود و هم حرکت رجوعی دارد و هم انحرفش نسبت به استوای نپتون زیاد است. ماه بزرگ بعدی که چنین ویژگی‌های دارد فوبه است که فقط ۰٫۰۳٪ تریتون جرم دارد. تریتون انقدر بزرگ است که توانسته تعادل هیدرودینامیکی داشته باشد و دمای سطح آن۳۸ کلوین (−۲۳۵٫۲ درجه سلسیوس) است.

فهرست ویرایش

کلید

ماه‌های بی‌قاعده دارای حرکت معمولی

ماه‌های بی‌قاعده دارای حرکت رجوعی

این فهرست بر اساس دوره مداری است، از کمترین به بیشترین، ماه‌های بی‌قاعده با رنگ مشخص شده‌اند

رتبه
[note ۱]
برچسب
[note ۲]
نام
تلفظ
(کلید)
تصویر قطر
(km)[note ۳]
جرم
(‎×۱۰۱۶ کیلوگرم)
نیم‌قطر بزرگ
(km)[۲]
تناوب مداری
(روز)[۲]
زاویه انحراف
(°)[۲]
خروج از مرکز مداری
[۲]
سال
کشف[۱]
کاشف
[۱]
1 Neptune III نیاد ˈneɪ. əd
 
66
(۹۶ × ۶۰ × 52)
19 48,227 0.294 4.691 0.0003 1989 تیم ویجر
2 Neptune IV تالسا θəˈlæsə
 
82
(۱۰۸ × ۱۰۰ × 52)
35 50,074 0.311 0.135 0.0002 1989 تیم ویجر
3 Neptune V دیسپینا dɨsˈpi:nə
 
150
(۱۸۰ × ۱۴۸ × 128)
210 52,526 0.335 0.068 0.0002 1989 تیم ویجر
4 Neptune VI گلتیا ˌɡæləˈti:ə
 
176
(۲۰۴ × ۱۸۴ × 144)
212 61,953 0.429 0.034 0.0001 1989 تیم ویجر
5 Neptune VII لاریسا ləˈrɪsə
 
194
(۲۱۶ × ۲۰۴ × 168)
460 73,548 0.555 0.205 0.0014 1981 H. Reitsema, W. Hubbard, L. Lebofsky, and D. J. Tholen
6 Neptune VIII پروتیوس ˈproʊtiəs
 
420
(۴۳۶ × ۴۱۶ × 402)
4,400 117,646 1.122 0.075 0.0005 1989 تیم ویجر
7 Neptune I تریتون ˈtraɪtən
 
2,705.2 ± ۴٫۸
(2,709 × ۲٬۷۰۶ × 2,705)
2,140,800
± 5200
354,759 5.877 156.865 0.0000 1846 ویلیام لاسل
8 Neptune II نیرید ˈnɪəri:. ɪd
 
340 ± 50 2,700 5,513,818 360.136 7.090 0.7507 1949 G.P. Kuiper
9 Neptune IX هلیمیدی ˌhælɨˈmi:di: ~62 16 16,611,000 1,879.08 112.712 0.2646 2002 M. Holman, J. Kavelaars, T. Grav, W. Fraser, and D. Milisavljevic
10 Neptune XI سیو ˈseɪ.oʊ ~44 6 22,228,000 2,912.72 53.483 0.1365 2002 M. Holman, J. Kavelaars, T. Grav, W. Fraser, and D. Milisavljevic
11 Neptune XII لیومیدیا ˌleɪ. ɵmɨˈdi:ə ~42 5 23,567,000 3,171.33 37.874 0.3969 2002 M. Holman, J. Kavelaars, T. Grav, W. Fraser, and D. Milisavljevic
12 Neptune X سمتی ˈsæməθi: ~40 4 48,096,000 9,074.30 126.312 0.3809 2003 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, and J. Kleyna
13 Neptune XIII نیسو ˈni:soʊ ~60 15 49,285,000 9,740.73 136.439 0.5714 2002 M. Holman, J. Kavelaars, T. Grav, W. Fraser, and D. Milisavljevic

یادداشت ویرایش

  1. رتبه به معنی فاصله از نپتون است
  2. برچسب عددهای رومی به معنی ترتیب کشف است.[۱]
  3. قطرهایی که به شکل ضرب چند عدد هستند به این معنی است که ماه موردنظر به شکل یک کره نیست و آن اعداد به معنی ابعاد آن ماه در سه بعد است.

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ "Planet and Satellite Names and Discoverers". Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology. July 21, 2006. Retrieved 2006-08-06.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ Jacobson, R.A. (2008). "NEP078 – JPL satellite ephemeris". Retrieved October 18, 2010.

پیوند به بیرون ویرایش