قهرمانی هندبال مردان جهان ۱۹۹۳

مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان ۱۹۹۳ سیزدهمین دورهٔ مسابقات قهرمانی جهان بود که از ۱۰ تا ۲۰ مارس ۱۹۹۳ در سوئد برگزار شد. در پایان مسابقات، سه تیم روسیه، فرانسه و سوئد مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

قهرمانی هندبال مردان جهان ۱۹۹۳
جزئیات مسابقات
تاریخ‌ها۱۰ تا ۲۰ مارس ۱۹۹۳
تیم‌ها۱۶
محل(های) برگزاری (در ۷ شهر میزبان)
رده‌بندی نهایی
قهرمان روسیه
دوم فرانسه
سوم سوئد
چهارم  سوئیس
آمار مسابقات
بازی‌ها۵۴
بهترین گلزن(ها)سوئیس مارک باومگارتنر
کره جنوبی یون کیونگ‌شین
مجارستان یوزف الس (۴۱)

تیم‌های راه‌یافتهویرایش

هشت تیم نخست دورهٔ گذشته از جمله سوئد که قهرمان دورهٔ گذشته و میزبان این دوره بود، به همراه پنج تیم نخست قهرمانی اروپا و تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا، آفریقا و پان امریکن به این مسابقات راه یافتند.

مرحلهٔ گروهی اولویرایش

مسابقات در چهار گروه چهار تیمی برگزار شد و سه تیم نخست هر گروه، به مرحلهٔ گروهی دوم راه یافتند.

گروه Aویرایش

تیم بازی ب م ش گ ز گ خ ت امتیاز
  اسپانیا ۳ ۲ ۱ ۰ ۵۸ ۴۸ ۱۰+ ۵
  چکسلواکی ۳ ۱ ۱ ۱ ۶۱ ۶۰ ۱+ ۳
  مصر ۳ ۱ ۰ ۲ ۵۸ ۶۳ ۵– ۲
  اتریش ۳ ۱ ۰ ۲ ۶۱ ۶۷ ۶– ۲
۱۰ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
مصر   ۲۱–۲۰   چکسلواکی اومئو
(۱۳–۱۱)
۱۰ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
اسپانیا   ۲۲–۱۵   اتریش اومئو
(۹–۷)
۱۲ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
چکسلواکی   ۲۲–۲۰   اتریش اومئو
(۱۲–۸)
۱۲ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
اسپانیا   ۱۷–۱۴   مصر اومئو
(۸–۹)
۱۳ مارس ۱۹۹۳
۱۴:۰۰
اتریش   ۲۶–۲۳   مصر اومئو
(۱۴–۹)
۱۳ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
اسپانیا   ۱۹–۱۹   چکسلواکی اومئو
(۱۲–۱۰)

گروه Bویرایش

تیم بازی ب م ش گ ز گ خ ت امتیاز
   سوئیس ۳ ۲ ۰ ۱ ۶۵ ۵۹ ۶+ ۴
  فرانسه ۳ ۲ ۰ ۱ ۶۸ ۶۸ ۰ ۴
  رومانی ۳ ۱ ۱ ۱ ۵۶ ۵۶ ۰ ۳
  نروژ ۳ ۰ ۱ ۲ ۵۱ ۵۷ ۶– ۱
۱۰ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
سوئیس    ۲۶–۲۴   فرانسه کارلشته
(۸–۱۰)
۱۰ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
رومانی   ۱۵–۱۵   نروژ کارلشته
(۶–۹)
۱۲ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
رومانی   ۱۹–۱۸    سوئیس کارلشته
(۱۰–۷)
۱۲ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
فرانسه   ۲۱–۲۰   نروژ کارلشته
(۱۰–۱۱)
۱۳ مارس ۱۹۹۳
۱۴:۰۰
سوئیس    ۲۱–۱۶   نروژ کارلشته
(۱۰–۹)
۱۳ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
فرانسه   ۲۳–۲۲   رومانی کارلشته
(۹–۱۰)

گروه Cویرایش

تیم بازی ب م ش گ ز گ خ ت امتیاز
  سوئد ۳ ۳ ۰ ۰ ۷۳ ۵۱ ۲۲+ ۶
  ایسلند ۳ ۲ ۰ ۱ ۷۵ ۶۱ ۱۴+ ۴
  مجارستان ۳ ۱ ۰ ۲ ۷۳ ۶۳ ۱۰+ ۲
  ایالات متحده آمریکا ۳ ۰ ۰ ۳ ۵۳ ۹۹ ۴۶– ۰
۹ مارس ۱۹۹۳
۱۹:۰۰
سوئد   ۲۱–۱۶   ایسلند یوتبری
(۹–۹)
۹ مارس ۱۹۹۳
۲۱:۰۰
مجارستان   ۳۳–۱۸   ایالات متحده آمریکا یوتبری
(۱۶–۸)
۱۱ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
ایسلند   ۲۵–۲۱   مجارستان یوتبری
(۱۱–۸)
۱۱ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
سوئد   ۳۲–۱۶   ایالات متحده آمریکا یوتبری
(۱۳–۹)
۱۳ مارس ۱۹۹۳
۱۴:۰۰
ایسلند   ۳۴–۱۹   ایالات متحده آمریکا یوتبری
(۱۴–۷)
۱۳ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
سوئد   ۲۰–۱۹   مجارستان یوتبری
(۱۲–۹)

گروه Dویرایش

تیم بازی ب م ش گ ز گ خ ت امتیاز
  روسیه ۳ ۲ ۱ ۰ ۷۸ ۵۵ ۲۳+ ۵
  آلمان ۳ ۱ ۲ ۰ ۶۷ ۶۴ ۳+ ۴
  دانمارک ۳ ۰ ۲ ۱ ۵۴ ۶۲ ۸– ۲
  کرهٔ جنوبی ۳ ۰ ۱ ۲ ۵۹ ۷۷ ۱۸– ۱
۱۰ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
روسیه   ۳۳–۱۸   کرهٔ جنوبی مالمو
(۱۷–۶)
۱۰ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
آلمان   ۲۰–۲۰   دانمارک مالمو
(۱۰–۱۱)
۱۲ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
آلمان   ۲۸–۲۵   کرهٔ جنوبی مالمو
(۱۶–۱۱)
۱۲ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
روسیه   ۲۶–۱۸   دانمارک مالمو
(۱۳–۱۰)
۱۳ مارس ۱۹۹۳
۱۴:۰۰
دانمارک   ۱۶–۱۶   کرهٔ جنوبی مالمو
(۹–۱۰)
۱۳ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
روسیه   ۱۹–۱۹   آلمان مالمو
(۵–۱۰)

مرحلهٔ گروهی دومویرایش

تیم‌های راه‌یافته از مرحلهٔ اول در دو گروه شش تیمی قرار گرفتند. نتیجهٔ بازی‌های رودرروی تیم‌ها در رده‌بندی این مرحله، لحاظ شد.

گروه Iویرایش

تیم بازی ب م ش گ ز گ خ ت امتیاز
  فرانسه ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۱۵ ۱۰۳ ۱۲+ ۸
   سوئیس ۵ ۳ ۰ ۲ ۱۲۲ ۱۱۸ ۴+ ۶
  اسپانیا ۵ ۲ ۱ ۲ ۱۰۵ ۱۰۱ ۴+ ۵
  چکسلواکی ۵ ۲ ۱ ۲ ۱۰۴ ۱۱۰ ۶– ۵
  رومانی ۵ ۲ ۰ ۳ ۱۰۵ ۱۱۰ ۵– ۴
  مصر ۵ ۱ ۰ ۴ ۱۰۰ ۱۰۹ ۹– ۲
۱۵ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
سوئیس    ۲۶–۲۳   مصر هالمستاد
(۱۲–۹)
۱۵ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
اسپانیا   ۲۰–۱۶   رومانی هالمستاد
(۱۱–۷)
۱۵ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
فرانسه   ۲۶–۱۸   چکسلواکی هالمستاد
(۱۳–۷)
۱۶ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
رومانی   ۲۷–۲۶   مصر هالمستاد
(۱۴–۸)
۱۶ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
چکسلواکی   ۲۴–۲۳    سوئیس هالمستاد
(۱۰–۱۳)
۱۶ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
فرانسه   ۲۳–۲۱   اسپانیا هالمستاد
(۹–۱۲)
۱۸ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
فرانسه   ۱۹–۱۶   مصر هالمستاد
(۱۱–۷)
۱۸ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
چکسلواکی   ۲۳–۲۱   رومانی هالمستاد
(۱۲–۱۱)
۱۸ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
سوئیس    ۲۹–۲۸   اسپانیا هالمستاد
(۱۶–۱۰)

گروه IIویرایش

تیم بازی ب م ش گ ز گ خ ت امتیاز
  روسیه ۵ ۴ ۱ ۰ ۱۳۱ ۹۸ ۳۳+ ۹
  سوئد ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۰۸ ۱۰۱ ۷+ ۸
  آلمان ۵ ۲ ۲ ۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۰ ۶
  ایسلند ۵ ۲ ۰ ۳ ۱۰۳ ۱۱۴ ۱۱– ۴
  دانمارک ۵ ۱ ۱ ۳ ۱۰۲ ۱۱۷ ۱۵– ۳
  مجارستان ۵ ۰ ۰ ۵ ۱۰۴ ۱۱۸ ۱۴– ۰
۱۵ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
روسیه   ۲۹–۲۲   مجارستان استکهلم
(۱۵–۱۰)
۱۵ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
آلمان   ۲۳–۱۶   ایسلند استکهلم
(۱۰–۵)
۱۵ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
سوئد   ۲۳–۲۰   دانمارک استکهلم
(۱۳–۹)
۱۶ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
دانمارک   ۲۲–۲۱   مجارستان استکهلم
(۱۱–۱۲)
۱۶ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
روسیه   ۲۷–۱۹   ایسلند استکهلم
(۱۲–۹)
۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۹:۰۰
سوئد   ۲۴–۱۶   آلمان استکهلم
(۹–۷)
۱۸ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
آلمان   ۲۲–۲۱   مجارستان استکهلم
(۱۲–۷)
۱۸ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
ایسلند   ۲۷–۲۲   دانمارک استکهلم
(۱۳–۷)
۱۸ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
روسیه   ۳۰–۲۰   سوئد استکهلم
(۱۱–۸)

بازی‌های رده‌بندیویرایش

مکان‌های سیزدهم تا شانزدهمویرایش

تیم بازی ب م ش گ ز گ خ ت امتیاز
  نروژ ۳ ۲ ۱ ۰ ۹۴ ۶۶ ۲۸+ ۵
  اتریش ۳ ۲ ۱ ۰ ۸۶ ۷۱ ۱۵+ ۵
  کرهٔ جنوبی ۳ ۱ ۰ ۲ ۹۲ ۹۰ ۲+ ۲
  ایالات متحده آمریکا ۳ ۰ ۰ ۳ ۶۲ ۱۰۷ ۴۵– ۰
۱۵ مارس ۱۹۹۳ نروژ   ۳۰–۲۸   کرهٔ جنوبی اسکیلستونا
(۱۱–۱۳)
۱۵ مارس ۱۹۹۳ اتریش   ۳۱–۱۹   ایالات متحده آمریکا اسکیلستونا
(۱۴–۱۲)
۱۶ مارس ۱۹۹۳ نروژ   ۴۱–۱۵   ایالات متحده آمریکا اسکیلستونا
(۲۲–۶)
۱۶ مارس ۱۹۹۳ اتریش   ۳۲–۲۹   کرهٔ جنوبی اسکیلستونا
(۱۷–۱۳)
۱۸ مارس ۱۹۹۳ نروژ   ۲۳–۲۳   اتریش اسکیلستونا
(۱۳–۱۲)
۱۸ مارس ۱۹۹۳ کرهٔ جنوبی   ۳۵–۲۸   ایالات متحده آمریکا اسکیلستونا
(۱۸–۱۶)

مکان یازدهمویرایش

۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
مجارستان   ۲۹–۲۵   مصر استکهلم
(۱۲–۱۳)

مکان نهمویرایش

۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۰:۰۰
دانمارک   ۲۷–۲۳   رومانی استکهلم
(۱۴–۱۳)

مکان هفتمویرایش

۲۰ مارس ۱۹۹۳
۱۲:۰۰
چکسلواکی   ۲۲–۲۱   ایسلند استکهلم
(۸–۱۱)

مکان پنجمویرایش

۲۰ مارس ۱۹۹۳
۱۴:۰۰
اسپانیا   ۲۹–۲۶   آلمان استکهلم
(۱۶–۱۳)

مدال برنزویرایش

۲۰ مارس ۱۹۹۳
۱۶:۰۰
سوئد   ۲۶–۱۹    سوئیس استکهلم
(۱۳–۱۶)

بازی پایانیویرایش

۲۰ مارس ۱۹۹۳
۱۸:۰۰
روسیه   ۲۸–۱۹   فرانسه استکهلم
(۱۳–۱۱)

رده‌بندی نهاییویرایش

    روسیه
    فرانسه
    سوئد
۴    سوئیس
۵   اسپانیا
۶   آلمان
۷   چکسلواکی
۸   ایسلند
۹   دانمارک
۱۰   رومانی
۱۱   مجارستان
۱۲   مصر
۱۳   نروژ
۱۴   اتریش
۱۵   کرهٔ جنوبی
۱۶   ایالات متحده آمریکا

آمارویرایش

تیم منتخبویرایش

  لورنزو ریکو (دروازه‌بان)
  ماتئو گارالدا
  مگنوس اندرسون
  مارک باومگارتنر
  بیارکی سیگوردسون
  دیمیتری تورگووانوف
  والری گوپین

بهترین گلزنانویرایش

رتبه نام تیم گل زده (پنالتی)
۱ مارک باومگارتنر    سوئیس ۴۱ (۱۲)
یون کیونگ‌شین   کرهٔ جنوبی
۳ یوزف الس   مجارستان ۴۱ (۱۹)
۴ والری گوپین   روسیه ۳۹ (۱۳)
۵ ماتئو گارالدا   اسپانیا ۳۸ (۳)
۶ سیگوردور سوینسون   ایسلند ۳۷ (۱۵)
۷ سامح عبد الوارث   مصر ۳۶ (۷)
۸ واسیلی کودینوف   روسیه ۳۶ (۱۱)
۹ مگنوس اندرسون   سوئد ۳۶ (۲۳)
۱۰ آندرئاس دیترت   اتریش ۳۳ (۱۱)

منابعویرایش

  • «Men Handball XIII World Championship 1993 Sweden 10.03-20.03 - Champion Russia». Todor66. دریافت‌شده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۷.