قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۰۵

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۰۵ ششمین، هفتمین و هشتمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که در برلین و دویسبورگ، آلمان و پاریس، فرانسه برگزار گردید.

تاریخ‌ها۸–۱۰ آوریل
۱۱–۱۳ ژوئن
۱۶–۳۰ دسامبر

تورنمنت ۱ ویرایش

رقابت نخست (ششمین دورهٔ قهرمانی وزنه‌برداری جهان) از ۸ تا ۱۰ آوریل ۱۹۰۵ در برلین، آلمان برگزار گردید. ۴۱ ورزشکار مرد از ۴ کشور در این دوره رقابت کردند.

رویداد طلا نقره برنز
سبک‌وزن
۶۷٫۵ ک‌گ
Nikolaus Winkler
  آلمان
Albert Hansen
  آلمان
Paul Grimm
  آلمان
میان‌وزن
۸۰ ک‌گ
Otto Walther
  آلمان
Josef Lindinger
  آلمان
Edmund Danzer
  اتریش
فوق‌سنگین‌وزن
۸۰+ ک‌گ
Josef Steinbach
  اتریش
Karl Witzelsberger
  اتریش
Franz Pitka
  اتریش

تورنمنت ۲ ویرایش

رقابت دوم (هفتمین دورهٔ قهرمانی وزنه‌برداری جهان) از ۱۱ تا ۱۳ ژوئن ۱۹۰۵ در دویسبورگ، آلمان برگزار گردید. ۷ ورزشکار از ۲ کشور در این دوره رقابت کردند.

رویداد طلا نقره برنز
وزن‌آزاد Josef Steinbach
  اتریش
Heinrich Neuhaus
  آلمان
Alois Selos
  آلمان

تورنمنت ۳ ویرایش

رقابت سوم (هشتمین دورهٔ قهرمانی وزنه‌برداری جهان) از ۱۶ تا ۳۰ دسامبر ۱۹۰۵ در پاریس، فرانسه برگزار گردید. تمام ۱۶ ورزشکار این دوره از فرانسه بودند.

رویداد طلا نقره برنز
سبک‌وزن
۶۷٫۵ ک‌گ
Pierre Buisson
  فرانسه
Charles Liébault
  فرانسه
Marcel Bouteiller
  فرانسه
Robert Fredon
  فرانسه
میان‌وزن
۸۰ ک‌گ
André Dufour
  فرانسه
Miche Blayac
  فرانسه
Roger Morbu
  فرانسه
سنگین‌وزن
۸۰+ ک‌گ
Émile Schweitzer
  فرانسه
Jean-Pierre Péchaud
  فرانسه
Gustave Laqueille
  فرانسه

جدول مدال‌ها ویرایش

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  فرانسه۳۳۴۱۰
۲  آلمان۲۳۲۷
۳  اتریش۲۱۲۵
مجموع (۳ کشور)۷۷۸۲۲

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش