قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۱

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۱ چهل و پنجمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۸ تا ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۱ در لیما، پرو برگزار گردید. در این دوره ۱۴۴ ورزشکار مرد از ۳۰ کشور رقابت کردند.

قهرمانی جهان ۱۹۷۱
شهر میزبانپرولیما، پرو
تاریخ‌ها۱۸–۲۶ سپتامبر

خلاصه مدال‌هاویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
پرس Sándor Holczreiter
  مجارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Masahiro Ueki
  ژاپن
۹۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۹۵٫۰ ک‌گ Sándor Holczreiter
  مجارستان
۹۵٫۰ ک‌گ Juan Romero
  کلمبیا
۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Mustafa Mustafov
  بلغارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Masahiro Ueki
  ژاپن
۱۲۲٫۵ ک‌گ
مجموع زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۳۴۰٫۰ ک‌گ Sándor Holczreiter
  مجارستان
۳۳۵٫۰ ک‌گ Masahiro Ueki
  ژاپن
۳۰۷٫۵ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
پرس محمد نصیری
  ایران
۱۲۰٫۰ ک‌گ ایمره فولدی
  مجارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ هنریک تروبیکی
  لهستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب هنریک تروبیکی
  لهستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ Gennady Chetin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۰۷٫۵ ک‌گ Jiro Hosotani
  ژاپن
۱۰۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Gennady Chetin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۵٫۰ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۱۴۲٫۵ ک‌گ Atanas Kirov
  بلغارستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع Gennady Chetin
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۷۰٫۰ ک‌گ هنریک تروبیکی
  لهستان
۳۶۷٫۵ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۳۶۰٫۰ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
پرس Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۱۲۲٫۵ ک‌گ Kenkichi Ando
  ژاپن
۱۲۲٫۵ ک‌گ Kurt Pittner
  اتریش
۱۲۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۱۱۵٫۰ ک‌گ Kenkichi Ando
  ژاپن
۱۱۲٫۵ ک‌گ Kurt Pittner
  اتریش
۱۱۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۱۵۰٫۰ ک‌گ Kenkichi Ando
  ژاپن
۱۴۷٫۵ ک‌گ نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۱۴۷٫۵ ک‌گ
مجموع Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۳۸۷٫۵ ک‌گ Kenkichi Ando
  ژاپن
۳۸۲٫۵ ک‌گ نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۳۷۷٫۵ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
پرس Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۴۷٫۵ ک‌گ نصرالله دهنوی
  ایران
۱۴۰٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Masayuki Yano
  ژاپن
۱۲۷٫۵ ک‌گ موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۲۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۷٫۵ ک‌گ نصرالله دهنوی
  ایران
۱۶۵٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۶۵٫۰ ک‌گ
مجموع Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۴۴۰٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۴۳۵٫۰ ک‌گ موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۳۰٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
پرس Russell Knipp
  ایالات متحده آمریکا
۱۶۲٫۵ ک‌گ Vladimir Kanygin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ Anselmo Silvino
  ایتالیا
۱۵۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب لایف ینسن
  نروژ
۱۴۲٫۵ ک‌گ Vladimir Kanygin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۲٫۵ ک‌گ Ondrej Hekel
  چکسلواکی
۱۴۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب یوردان بیکوف
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ Anselmo Silvino
  ایتالیا
۱۷۵٫۰ ک‌گ Ondrej Hekel
  چکسلواکی
۱۷۵٫۰ ک‌گ
مجموع Vladimir Kanygin
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۷۷٫۵ ک‌گ لایف ینسن
  نروژ
۴۶۷٫۵ ک‌گ Anselmo Silvino
  ایتالیا
۴۶۵٫۰ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
پرس Christos Iakovou
  یونان
۱۶۲٫۵ ک‌گ Boris Pavlov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ کارلو کانگاسنیمی
  فنلاند
۱۶۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب کارلو کانگاسنیمی
  فنلاند
۱۵۰٫۰ ک‌گ Boris Pavlov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۵٫۰ ک‌گ Mike Karchut
  ایالات متحده آمریکا
۱۴۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Boris Pavlov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۰٫۰ ک‌گ György Horváth
  مجارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ Mike Karchut
  ایالات متحده آمریکا
۱۸۲٫۵ ک‌گ
مجموع Boris Pavlov
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۹۵٫۰ ک‌گ کارلو کانگاسنیمی
  فنلاند
۴۹۰٫۰ ک‌گ György Horváth
  مجارستان
۴۸۰٫۰ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
پرس Vasily Kolotov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۵٫۰ ک‌گ Hans Bettembourg
  سوئد
۱۸۰٫۰ ک‌گ دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۲٫۵ ک‌گ Vasily Kolotov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۵٫۰ ک‌گ Bo Johansson
  سوئد
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۲٫۵ ک‌گ Vasily Kolotov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۷٫۵ ک‌گ Rick Holbrook
  ایالات متحده آمریکا
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۴۲٫۵ ک‌گ Vasily Kolotov
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۳۷٫۵ ک‌گ Bo Johansson
  سوئد
۵۲۲٫۵ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
پرس Yury Kozin
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۰٫۰ ک‌گ Aleksandar Kraychev
  بلغارستان
۱۸۷٫۵ ک‌گ Roberto Vezzani
  ایتالیا
۱۸۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب Stefan Grützner
  آلمان شرقی
۱۶۵٫۰ ک‌گ Kauko Kangasniemi
  فنلاند
۱۶۲٫۵ ک‌گ Aleksandar Kraychev
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Helmut Losch
  آلمان شرقی
۲۰۵٫۰ ک‌گ Stefan Grützner
  آلمان شرقی
۲۰۵٫۰ ک‌گ Yury Kozin
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع Yury Kozin
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۵۲٫۵ ک‌گ Stefan Grützner
  آلمان شرقی
۵۴۷٫۵ ک‌گ Aleksandar Kraychev
  بلغارستان
۵۴۵٫۰ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
پرس واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Serge Reding
  بلژیک
۲۲۷٫۵ ک‌گ Ken Patera
  ایالات متحده آمریکا
۲۱۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Ken Patera
  ایالات متحده آمریکا
۱۶۷٫۵ ک‌گ Serge Reding
  بلژیک
۱۶۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۵٫۰ ک‌گ Ken Patera
  ایالات متحده آمریکا
۲۱۲٫۵ ک‌گ Fernando Bernal
  کوبا
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۶۳۵٫۰ ک‌گ Ken Patera
  ایالات متحده آمریکا
۵۹۲٫۵ ک‌گ Ivan Atanasov
  بلغارستان
۵۳۲٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌هاویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۶۱۱۸
۲  لهستان۲۲۰۴
۳  ژاپن۱۱۱۳
۴  مجارستان۰۱۱۲
۵  آلمان شرقی۰۱۰۱
  ایالات متحده آمریکا۰۱۰۱
  فنلاند۰۱۰۱
  نروژ۰۱۰۱
۹  بلغارستان۰۰۳۳
۱۰  ایتالیا۰۰۱۱
  ایران۰۰۱۱
  سوئد۰۰۱۱
مجموع (۱۲ کشور)۹۹۹۲۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (پرس، یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۱۶۸۴۲۸
۲  لهستان۷۳۳۱۳
۳  ژاپن۴۵۴۱۳
۴  آلمان شرقی۲۲۰۴
۵  مجارستان۱۴۱۶
۶  ایالات متحده آمریکا۱۳۴۸
۷  ایران۱۳۱۵
۸  بلغارستان۱۲۶۹
۹  فنلاند۱۲۱۴
۱۰  نروژ۱۱۰۲
۱۱  یونان۱۰۰۱
۱۲  ایتالیا۰۱۳۴
۱۳  سوئد۰۱۲۳
۱۴  بلژیک۰۱۱۲
۱۵  اتریش۰۰۲۲
  چکسلواکی۰۰۲۲
۱۷  کلمبیا۰۰۱۱
  کوبا۰۰۱۱
مجموع (۱۸ کشور)۳۶۳۶۳۶۱۰۸

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش