قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۶

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۶ پنجاهمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۸ تا ۲۷ ژوئیه ۱۹۷۶ در مونترآل، کانادا برگزار گردید. در این دوره ۱۶۹ ورزشکار مرد از ۳۳ کشور رقابت کردند.

تاریخ‌ها۱۸–۲۷ ژوئیه

این مسابقات بخشی از رقابت‌های وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶ نیز بود اما همچنان به عنوان قهرمانی وزنه‌برداری جهان محسوب شد. تنها مدال‌های مجموع برای المپیک محسوب شد در حالی که مدال‌های یک ضرب و دو ضرب برای رقابت‌های قهرمانی جهان شمرده شد.

خلاصه مدال‌ها

ویرایش
رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
یک ضرب György Kőszegi
  مجارستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ Masatomo Takeuchi
  ژاپن
۱۰۵٫۰ ک‌گ الکساندر ورونین
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۰۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب الکساندر ورونین
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۷٫۵ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۱۳۵٫۰ ک‌گ György Kőszegi
  مجارستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ
مجموع الکساندر ورونین
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۴۲٫۵ ک‌گ György Kőszegi
  مجارستان
۲۳۷٫۵ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۲۳۵٫۰ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
یک ضرب نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۱۱۷٫۵ ک‌گ Grzegorz Cziura
  لهستان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Leszek Skorupa
  لهستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۱۴۵٫۰ ک‌گ Kenkichi Ando
  ژاپن
۱۴۲٫۵ ک‌گ ایمره فولدی
  مجارستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۲۶۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Grzegorz Cziura
  لهستان
۲۵۲٫۵ ک‌گ Kenkichi Ando
  ژاپن
۲۵۰٫۰ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
یک ضرب نیکولای کولسنیکوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۲۵٫۰ ک‌گ Kazumasa Hirai
  ژاپن
۱۲۵٫۰ ک‌گ Georgi Todorov
  بلغارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب نیکولای کولسنیکوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ Georgi Todorov
  بلغارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ Takashi Saito
  ژاپن
۱۵۲٫۵ ک‌گ
مجموع نیکولای کولسنیکوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۸۵٫۰ ک‌گ Georgi Todorov
  بلغارستان
۲۸۰٫۰ ک‌گ Kazumasa Hirai
  ژاپن
۲۷۵٫۰ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۵٫۰ ک‌گ دانیل سنه
  فرانسه
۱۳۵٫۰ ک‌گ Kazimierz Czarnecki
  لهستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Günter Ambraß
  آلمان شرقی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Yatsuo Shimaya
  ژاپن
۱۶۵٫۰ ک‌گ
مجموع پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۰۵٫۰ ک‌گ دانیل سنه
  فرانسه
۳۰۰٫۰ ک‌گ Kazimierz Czarnecki
  لهستان
۲۹۵٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
یک ضرب یوردان میتکوف
  بلغارستان
۱۴۵٫۰ ک‌گ Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۱۴۵٫۰ ک‌گ واردان میلیتوسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب یوردان میتکوف
  بلغارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ واردان میلیتوسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۵٫۰ ک‌گ Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۱۸۲٫۵ ک‌گ
مجموع یوردان میتکوف
  بلغارستان
۳۳۵٫۰ ک‌گ واردان میلیتوسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۳۰٫۰ ک‌گ Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۳۲۷٫۵ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب والری شاری
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۲٫۵ ک‌گ Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۱۶۲٫۵ ک‌گ پیتر باتساکو
  مجارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب رولف میلسر
  آلمان غربی
۲۰۵٫۰ ک‌گ والری شاری
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۲٫۵ ک‌گ Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع والری شاری
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۶۵٫۰ ک‌گ Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۳۶۰٫۰ ک‌گ پیتر باتساکو
  مجارستان
۳۴۵٫۰ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
یک ضرب دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Lee James
  ایالات متحده آمریکا
۱۶۵٫۰ ک‌گ Michel Broillet
  سوئیس
۱۶۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۲٫۵ ک‌گ Atanas Shopov
  بلغارستان
۲۰۵٫۰ ک‌گ Lee James
  ایالات متحده آمریکا
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۸۲٫۵ ک‌گ Lee James
  ایالات متحده آمریکا
۳۶۲٫۵ ک‌گ Atanas Shopov
  بلغارستان
۳۶۰٫۰ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
یک ضرب Krastyu Semerdzhiev
  بلغارستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ Tadeusz Rutkowski
  لهستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ Russ Prior
  کانادا
۱۶۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب یوری زایتسف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۲۰٫۰ ک‌گ Pierre Gourrier
  فرانسه
۲۱۵٫۰ ک‌گ Krastyu Semerdzhiev
  بلغارستان
۲۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع یوری زایتسف
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۸۵٫۰ ک‌گ Krastyu Semerdzhiev
  بلغارستان
۳۸۵٫۰ ک‌گ Tadeusz Rutkowski
  لهستان
۳۷۷٫۵ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
یک ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۵٫۰ ک‌گ Bruce Wilhelm
  ایالات متحده آمریکا
۱۷۲٫۵ ک‌گ Gerd Bonk
  آلمان شرقی
۱۷۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۵۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Gerd Bonk
  آلمان شرقی
۲۳۵٫۰ ک‌گ Ján Nagy
  چکسلواکی
۲۲۷٫۵ ک‌گ
مجموع واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۴۰٫۰ ک‌گ Gerd Bonk
  آلمان شرقی
۴۰۵٫۰ ک‌گ Helmut Losch
  آلمان شرقی
۳۸۷٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها

ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۷۱۰۸
۲  بلغارستان۲۳۱۶
۳  آلمان شرقی۰۱۲۳
  لهستان۰۱۲۳
۵  مجارستان۰۱۱۲
۶  ایالات متحده آمریکا۰۱۰۱
  فرانسه۰۱۰۱
۸  ژاپن۰۰۲۲
۹  ایران۰۰۱۱
مجموع (۹ کشور)۹۹۹۲۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۱۸۳۲۲۳
۲  بلغارستان۷۶۴۱۷
۳  مجارستان۱۱۴۶
۴  آلمان غربی۱۰۰۱
۵  آلمان شرقی۰۴۴۸
۶  لهستان۰۳۴۷
  ژاپن۰۳۴۷
۸  ایالات متحده آمریکا۰۳۱۴
۹  فرانسه۰۳۰۳
۱۰  ایران۰۱۱۲
۱۱  سوئیس۰۰۱۱
  چکسلواکی۰۰۱۱
  کانادا۰۰۱۱
مجموع (۱۳ کشور)۲۷۲۷۲۷۸۱

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش