قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۸۱

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۸۱ پنجاه و پنجمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۱ در لیل، فرانسه برگزار گردید. در این دوره ۱۹۴ ورزشکار مرد از ۳۵ کشور رقابت کردند.

قهرمانی جهان ۱۹۸۱
شهر میزبانفرانسهلیل، فرانسه
تاریخ‌ها۱۳–۲۰ سپتامبر

خلاصه مدال‌ها

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
یک ضرب کانیبک اوسمونالیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۱۰٫۰ ک‌گ Jacek Gutowski
  لهستان
۱۱۰٫۰ ک‌گ کازوشیتو مانابه
  ژاپن
۱۰۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب کانیبک اوسمونالیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۷٫۵ ک‌گ Ho Bong-chol
  کره شمالی
۱۳۲٫۵ ک‌گ کازوشیتو مانابه
  ژاپن
۱۳۲٫۵ ک‌گ
مجموع کانیبک اوسمونالیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۴۷٫۵ ک‌گ Jacek Gutowski
  لهستان
۲۴۰٫۰ ک‌گ کازوشیتو مانابه
  ژاپن
۲۴۰٫۰ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
یک ضرب Andreas Letz
  آلمان شرقی
۱۲۰٫۰ ک‌گ Anton Kodzhabashev
  بلغارستان
۱۱۷٫۵ ک‌گ Nikolay Zakharov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۱۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Anton Kodzhabashev
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ Andreas Letz
  آلمان شرقی
۱۵۲٫۵ ک‌گ Nikolay Zakharov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۷٫۵ ک‌گ
مجموع Anton Kodzhabashev
  بلغارستان
۲۷۲٫۵ ک‌گ Andreas Letz
  آلمان شرقی
۲۷۲٫۵ ک‌گ Nikolay Zakharov
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۶۵٫۰ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
یک ضرب دانیل نونی‌یس
  کوبا
۱۳۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Beloslav Manolov
  بلغارستان
۱۳۲٫۵ ک‌گ یوریک سارکیسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Beloslav Manolov
  بلغارستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
دانیل نونی‌یس
  کوبا
۱۶۷٫۵ ک‌گ یوریک سارکیسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۵٫۰ ک‌گ
مجموع Beloslav Manolov
  بلغارستان
۳۰۲٫۵ ک‌گ دانیل نونی‌یس
  کوبا
۳۰۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
یوریک سارکیسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۹۵٫۰ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب دانیل سنه
  فرانسه
۱۵۰٫۰ ک‌گ یواخیم کونز
  آلمان شرقی
۱۵۰٫۰ ک‌گ Mincho Pashov
  بلغارستان
۱۴۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب یواخیم کونز
  آلمان شرقی
۱۹۰٫۰ ک‌گ Mincho Pashov
  بلغارستان
۱۸۲٫۵ ک‌گ کارل-هاینز راشینسکی
  آلمان غربی
۱۷۵٫۰ ک‌گ
مجموع یواخیم کونز
  آلمان شرقی
۳۴۰٫۰ ک‌گ Mincho Pashov
  بلغارستان
۳۳۰٫۰ ک‌گ دانیل سنه
  فرانسه
۳۲۰٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
یک ضرب یانکو روسف
  بلغارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ Aleksandr Pervy
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۵٫۰ ک‌گ Julio Echenique
  کوبا
۱۵۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب یانکو روسف
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ Aleksandr Pervy
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۲٫۵ ک‌گ Hermann Kubenka
  آلمان شرقی
۱۹۰٫۰ ک‌گ
مجموع یانکو روسف
  بلغارستان
۳۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Aleksandr Pervy
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۵۷٫۵ ک‌گ Julio Echenique
  کوبا
۳۴۰٫۰ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب یوری واردانیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۰٫۰ ک‌گ آسن زلاتف
  بلغارستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ Janusz Alchimowicz
  لهستان
۱۶۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب یوری واردانیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۲۲٫۵ ک‌گ Dušan Poliačik
  چکسلواکی
۲۱۰٫۰ ک‌گ آسن زلاتف
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع یوری واردانیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۹۲٫۵ ک‌گ آسن زلاتف
  بلغارستان
۳۷۲٫۵ ک‌گ Dušan Poliačik
  چکسلواکی
۳۶۷٫۵ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
یک ضرب Blagoy Blagoev
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
یوری زاخارویچ
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۰٫۰ ک‌گ Andrzej Piotrowski
  لهستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Blagoy Blagoev
  بلغارستان
۲۲۰٫۰ ک‌گ یوری زاخارویچ
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۷٫۵ ک‌گ Lubomir Usherov
  بلغارستان
۲۱۲٫۵ ک‌گ
مجموع Blagoy Blagoev
  بلغارستان
۴۰۵٫۰ ک‌گ یوری زاخارویچ
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۹۷٫۵ ک‌گ Lubomir Usherov
  بلغارستان
۳۸۰٫۰ ک‌گ
۱۰۰ ک‌گ
یک ضرب Viktor Sots
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۲٫۵ ک‌گ András Hlavati
  مجارستان
۱۷۷٫۵ ک‌گ Bruno Matykiewicz
  چکسلواکی
۱۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Viktor Sots
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۲۵٫۰ ک‌گ Veselin Osikovski
  بلغارستان
۲۱۷٫۵ ک‌گ Bruno Matykiewicz
  چکسلواکی
۲۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع Viktor Sots
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۰۷٫۵ ک‌گ Bruno Matykiewicz
  چکسلواکی
۳۹۲٫۵ ک‌گ Veselin Osikovski
  بلغارستان
۳۸۷٫۵ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
یک ضرب Vyacheslav Klokov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۵٫۰ ک‌گ Valery Kravchuk
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۰٫۰ ک‌گ Plamen Asparukhov
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Valery Kravchuk
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۵٫۰ ک‌گ Anton Baraniak
  چکسلواکی
۲۲۷٫۵ ک‌گ Plamen Asparukhov
  بلغارستان
۲۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع Valery Kravchuk
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۱۵٫۰ ک‌گ Vyacheslav Klokov
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۱۰٫۰ ک‌گ Plamen Asparukhov
  بلغارستان
۴۰۵٫۰ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
یک ضرب آناتولی پیسارنکو
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۷٫۵ ک‌گ Rudolf Strejček
  چکسلواکی
۱۸۷٫۵ ک‌گ Antonio Krastev
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب آناتولی پیسارنکو
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۷٫۵ ک‌گ Senno Salzwedel
  آلمان شرقی
۲۳۷٫۵ ک‌گ Tadeusz Rutkowski
  لهستان
۲۳۲٫۵ ک‌گ
مجموع آناتولی پیسارنکو
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۲۵٫۰ ک‌گ Senno Salzwedel
  آلمان شرقی
۴۱۷٫۵ ک‌گ Tadeusz Rutkowski
  لهستان
۴۱۵٫۰ ک‌گ

جدول مدال‌ها

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۵۳۲۱۰
۲  بلغارستان۴۲۳۹
۳  آلمان شرقی۱۲۰۳
۴  لهستان۰۱۱۲
  چکسلواکی۰۱۱۲
  کوبا۰۱۱۲
۷  فرانسه۰۰۱۱
  ژاپن۰۰۱۱
مجموع (۸ کشور)۱۰۱۰۱۰۳۰

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۱۵۸۶۲۹
۲  بلغارستان۱۰۷۹۲۶
۳  آلمان شرقی۳۵۱۹
۴  کوبا۱۲۲۵
۵  فرانسه۱۰۱۲
۶  چکسلواکی۰۴۳۷
۷  لهستان۰۲۴۶
۸  مجارستان۰۱۰۱
  کره شمالی۰۱۰۱
۱۰  ژاپن۰۰۳۳
۱۱  آلمان غربی۰۰۱۱
مجموع (۱۱ کشور)۳۰۳۰۳۰۹۰

منابع

پیوند به بیرون