قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۸۲

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۸۲ پنجاه و ششمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۸ تا ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۲ در لیوبلیانا، جمهوری سوسیالیستی اسلوونی، یوگسلاوی برگزار گردید. در این دوره ۲۰۵ ورزشکار مرد از ۳۸ کشور رقابت کردند.

قهرمانی جهان ۱۹۸۲
شهر میزبانیوگسلاویلیوبلیانا، جمهوری سوسیالیستی اسلوونی، یوگسلاوی
تاریخ‌ها۱۸–۲۶ سپتامبر
تمبر قهرمانی جهان ۱۹۸۲ یوگسلاوی

این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان با قهرمانی اروپا ترکیب شد.

خلاصه مدال‌هاویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
یک ضرب Jacek Gutowski
  لهستان
۱۱۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Hidemi Miyashita
  ژاپن
۱۱۰٫۰ ک‌گ Lubomir Khadzhiev
  بلغارستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Stefan Leletko
  لهستان
۱۴۲٫۵ ک‌گ Zhenya Sarandaliev
  بلغارستان
۱۳۷٫۵ ک‌گ Lubomir Khadzhiev
  بلغارستان
۱۳۵٫۰ ک‌گ
مجموع Stefan Leletko
  لهستان
۲۵۰٫۰ ک‌گ Zhenya Sarandaliev
  بلغارستان
۲۴۵٫۰ ک‌گ Jacek Gutowski
  لهستان
۲۴۵٫۰ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
یک ضرب Anton Kodzhabashev
  بلغارستان
۱۲۵٫۰ ک‌گ وو شوده
  چین
۱۲۵٫۰ ک‌گ Frank Mavius
  آلمان شرقی
۱۲۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Anton Kodzhabashev
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ اوگسن میرزویان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۲٫۵ ک‌گ Andreas Letz
  آلمان شرقی
۱۴۷٫۵ ک‌گ
مجموع Anton Kodzhabashev
  بلغارستان
۲۸۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
اوگسن میرزویان
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۷۲٫۵ ک‌گ وو شوده
  چین
۲۷۰٫۰ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
یک ضرب Andreas Behm
  آلمان شرقی
۱۳۵٫۰ ک‌گ دانیل نونی‌یس
  کوبا
۱۳۲٫۵ ک‌گ یوریک سارکیسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب یوریک سارکیسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Andreas Behm
  آلمان شرقی
۱۶۵٫۰ ک‌گ دانیل نونی‌یس
  کوبا
۱۶۲٫۵ ک‌گ
مجموع یوریک سارکیسیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۰۲٫۵ ک‌گ Andreas Behm
  آلمان شرقی
۳۰۰٫۰ ک‌گ دانیل نونی‌یس
  کوبا
۲۹۵٫۰ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب Piotr Mandra
  لهستان
۱۵۰٫۰ ک‌گ Virgil Dociu
  رومانی
۱۴۰٫۰ ک‌گ Zhao Xinmin
  چین
۱۳۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب یواخیم کونز
  آلمان شرقی
۱۷۷٫۵ ک‌گ Piotr Mandra
  لهستان
۱۷۵٫۰ ک‌گ Zhao Xinmin
  چین
۱۷۰٫۰ ک‌گ
مجموع Piotr Mandra
  لهستان
۳۲۵٫۰ ک‌گ Virgil Dociu
  رومانی
۳۱۰٫۰ ک‌گ Zhao Xinmin
  چین
۳۰۵٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
یک ضرب یانکو روسف
  بلغارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ Vladimir Mikhalev
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۲٫۵ ک‌گ Edward Kulis
  لهستان
۱۵۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب یانکو روسف
  بلغارستان
۲۰۹٫۰ ک‌گ
ر.ج
Mincho Pashov
  بلغارستان
۲۰۸٫۵ ک‌گ کارل-هاینز راشینسکی
  آلمان غربی
۱۹۲٫۵ ک‌گ
مجموع یانکو روسف
  بلغارستان
۳۶۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Mincho Pashov
  بلغارستان
۳۵۷٫۵ ک‌گ Vladimir Mikhalev
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۴۵٫۰ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب آسن زلاتف
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Aleksandr Pervy
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۵٫۰ ک‌گ Francisco Ferreira
  کوبا
۱۶۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب آسن زلاتف
  بلغارستان
۲۲۰٫۰ ک‌گ Aleksandr Pervy
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۷٫۵ ک‌گ Horst Appel
  آلمان غربی
۱۹۵٫۰ ک‌گ
مجموع آسن زلاتف
  بلغارستان
۴۰۰٫۰ ک‌گ Aleksandr Pervy
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۹۲٫۵ ک‌گ Bertalan Mandzák
  مجارستان
۳۵۰٫۰ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
یک ضرب Blagoy Blagoev
  بلغارستان
۱۹۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
یوری واردانیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۵٫۰ ک‌گ پیتر باتساکو
  مجارستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Blagoy Blagoev
  بلغارستان
۲۲۲٫۵ ک‌گ Andrzej Piotrowski
  لهستان
۲۱۲٫۵ ک‌گ یوری واردانیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۰٫۰ ک‌گ
مجموع Blagoy Blagoev
  بلغارستان
۴۱۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
یوری واردانیان
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۹۵٫۰ ک‌گ Frank Mantek
  آلمان شرقی
۳۷۷٫۵ ک‌گ
۱۰۰ ک‌گ
یک ضرب یوری زاخارویچ
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۵٫۰ ک‌گ Viktor Sots
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۰٫۰ ک‌گ Bruno Matykiewicz
  چکسلواکی
۱۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Viktor Sots
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۲٫۵ ک‌گ یوری زاخارویچ
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۲۵٫۰ ک‌گ Bruno Matykiewicz
  چکسلواکی
۲۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع Viktor Sots
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۲۲٫۵ ک‌گ یوری زاخارویچ
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۲۰٫۰ ک‌گ Bruno Matykiewicz
  چکسلواکی
۳۹۷٫۵ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
یک ضرب Sergey Arakelov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۰٫۰ ک‌گ Vyacheslav Klokov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۰٫۰ ک‌گ Yordan Chalakov
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Sergey Arakelov
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۷٫۵ ک‌گ Vyacheslav Klokov
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۷٫۵ ک‌گ Anton Baraniak
  چکسلواکی
۲۳۰٫۰ ک‌گ
مجموع Sergey Arakelov
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۲۷٫۵ ک‌گ Vyacheslav Klokov
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۲۷٫۵ ک‌گ Anton Baraniak
  چکسلواکی
۴۰۵٫۰ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
یک ضرب Antonio Krastev
  بلغارستان
۲۰۰٫۰ ک‌گ آناتولی پیسارنکو
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۷٫۵ ک‌گ Pavel Khek
  چکسلواکی
۱۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب آناتولی پیسارنکو
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۴۷٫۵ ک‌گ Antonio Krastev
  بلغارستان
۲۴۲٫۵ ک‌گ Bohuslav Braum
  چکسلواکی
۲۳۰٫۰ ک‌گ
مجموع آناتولی پیسارنکو
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۴۵٫۰ ک‌گ Antonio Krastev
  بلغارستان
۴۴۲٫۵ ک‌گ Bohuslav Braum
  چکسلواکی
۴۲۰٫۰ ک‌گ

جدول مدال‌هاویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۴۵۱۱۰
۲  بلغارستان۴۳۰۷
۳  لهستان۲۰۱۳
۴  آلمان شرقی۰۱۱۲
۵  رومانی۰۱۰۱
۶  چکسلواکی۰۰۳۳
۷  چین۰۰۲۲
۸  مجارستان۰۰۱۱
  کوبا۰۰۱۱
مجموع (۹ کشور)۱۰۱۰۱۰۳۰

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  بلغارستان۱۳۶۳۲۲
۲  اتحاد جماهیر شوروی۱۰۱۵۳۲۸
۳  لهستان۵۲۲۹
۴  آلمان شرقی۲۲۳۷
۵  رومانی۰۲۰۲
۶  چین۰۱۴۵
۷  کوبا۰۱۳۴
۸  ژاپن۰۱۰۱
۹  چکسلواکی۰۰۸۸
۱۰  آلمان غربی۰۰۲۲
  مجارستان۰۰۲۲
مجموع (۱۱ کشور)۳۰۳۰۳۰۹۰

رده‌بندی تیمیویرایش

رتبه تیم امتیازات
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۲۹۳
۲   بلغارستان ۲۷۱
۳   لهستان ۱۸۶

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش