قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۸

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۸ هفتاد و دومین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۰ تا ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸ در لاختی، فنلاند برگزار گردید.

تاریخ‌ها۱۰–۱۵ نوامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۶ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۳۵٫۰ ک‌گ Lan Shizhang
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ William Vargas
  کوبا
۱۲۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۶۰٫۰ ک‌گ ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۱۶۰٫۰ ک‌گ Lan Shizhang
  چین
۱۵۷٫۵ ک‌گ
مجموع خلیل موتلو
  ترکیه
۲۹۵٫۰ ک‌گ Lan Shizhang
  چین
۲۸۵٫۰ ک‌گ ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۲۸۲٫۵ ک‌گ
۶۲ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Leonidas Sabanis
  یونان
۱۴۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
نیکولای پاشالوف
  کرواسی
۱۴۵٫۰ ک‌گ Sevdalin Minchev
  بلغارستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Leonidas Sabanis
  یونان
۱۷۲٫۵ ک‌گ نیکولای پاشالوف
  کرواسی
۱۷۲٫۵ ک‌گ Sevdalin Minchev
  بلغارستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ
مجموع Leonidas Sabanis
  یونان
۳۲۰٫۰ ک‌گ نیکولای پاشالوف
  کرواسی
۳۱۷٫۵ ک‌گ Sevdalin Minchev
  بلغارستان
۳۱۰٫۰ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Plamen Zhelyazkov
  بلغارستان
۱۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Wan Jianhui
  چین
۱۵۸٫۰ ک‌گ Georgios Tzelilis
  یونان
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Plamen Zhelyazkov
  بلغارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ گالابین بئوفسکی
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ Valerios Leonidis
  یونان
۱۸۵٫۰ ک‌گ
مجموع Plamen Zhelyazkov
  بلغارستان
۳۵۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Georgios Tzelilis
  یونان
۳۴۰٫۰ ک‌گ Wan Jianhui
  چین
۳۴۰٫۰ ک‌گ
۷۷ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب گیورگی آسانیدزه
  گرجستان
۱۶۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
مهمت یلماز
  ترکیه
۱۶۵٫۰ ک‌گ Zlatan Vanev
  بلغارستان
۱۶۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Zlatan Vanev
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ Petar Tanev
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ Viktor Mitrou
  یونان
۲۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع Zlatan Vanev
  بلغارستان
۳۶۵٫۰ ک‌گ Petar Tanev
  بلغارستان
۳۶۲٫۵ ک‌گ مهمت یلماز
  ترکیه
۳۶۰٫۰ ک‌گ
۸۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Georgi Gardev
  بلغارستان
۱۷۷٫۵ ک‌گ پیروس دیماس
  یونان
۱۷۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
Yury Myshkovets
  روسیه
۱۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Marc Huster
  آلمان
۲۱۰٫۰ ک‌گ پیروس دیماس
  یونان
۲۱۰٫۰ ک‌گ Yury Myshkovets
  روسیه
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع پیروس دیماس
  یونان
۳۸۷٫۵ ک‌گ Marc Huster
  آلمان
۳۸۵٫۰ ک‌گ Yury Myshkovets
  روسیه
۳۸۲٫۵ ک‌گ
۹۴ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب الیور کاروسو
  آلمان
۱۸۲٫۵ ک‌گ Tadeusz Drzazga
  لهستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۲۲۰٫۰ ک‌گ Leonidas Kokas
  یونان
۲۱۷٫۵ ک‌گ شیمون کووتسکی
  لهستان
۲۱۸٫۰ ک‌گ
مجموع کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۴۰۰٫۰ ک‌گ الیور کاروسو
  آلمان
۳۹۵٫۰ ک‌گ Leonidas Kokas
  یونان
۳۹۲٫۵ ک‌گ
۱۰۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Cui Wenhua
  چین
۱۹۵٫۰ ک‌گ Denys Hotfrid
  اوکراین
۱۹۲٫۵ ک‌گ Ihor Razoronov
  اوکراین
۱۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Ihor Razoronov
  اوکراین
۲۳۲٫۵ ک‌گ Martin Tešovič
  اسلواکی
۲۲۷٫۵ ک‌گ Cui Wenhua
  چین
۲۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع Ihor Razoronov
  اوکراین
۴۲۲٫۵ ک‌گ Cui Wenhua
  چین
۴۲۰٫۰ ک‌گ Denys Hotfrid
  اوکراین
۴۱۵٫۰ ک‌گ
۱۰۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب آرا واردانیان
  ارمنستان
۱۹۷٫۵ ک‌گ آندری چمرکین
  روسیه
۱۹۷٫۵ ک‌گ ویکتورس شرباتیس
  لتونی
۱۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب آندری چمرکین
  روسیه
۲۴۰٫۰ ک‌گ Paweł Najdek
  لهستان
۲۳۲٫۵ ک‌گ آرا واردانیان
  ارمنستان
۲۳۰٫۰ ک‌گ
مجموع آندری چمرکین
  روسیه
۴۳۷٫۵ ک‌گ آرا واردانیان
  ارمنستان
۴۲۷٫۵ ک‌گ ویکتورس شرباتیس
  لتونی
۴۲۲٫۵ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Li Yunli
  چین
۸۰٫۰ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۷۷٫۵ ک‌گ Tsai Huey-woan
  تایوان
۷۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Li Yunli
  چین
۱۰۲٫۵ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۹۵٫۰ ک‌گ Kaori Niyanagi
  ژاپن
۹۵٫۰ ک‌گ
مجموع Li Yunli
  چین
۱۸۲٫۵ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۱۷۲٫۵ ک‌گ Tsai Huey-woan
  تایوان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
۵۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Wang Xiufen
  چین
۹۲٫۵ ک‌گ Izabela Dragneva
  بلغارستان
۸۷٫۵ ک‌گ Robin Goad
  ایالات متحده آمریکا
۸۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Wang Xiufen
  چین
۱۱۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Izabela Dragneva
  بلغارستان
۱۰۵٫۰ ک‌گ Robin Goad
  ایالات متحده آمریکا
۱۰۰٫۰ ک‌گ
مجموع Wang Xiufen
  چین
۲۱۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Izabela Dragneva
  بلغارستان
۱۹۲٫۵ ک‌گ Robin Goad
  ایالات متحده آمریکا
۱۸۲٫۵ ک‌گ
۵۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Kuo Ping-chun
  تایوان
۹۲٫۵ ک‌گ Song Zhijuan
  چین
۹۲٫۵ ک‌گ Neli Yankova
  بلغارستان
۸۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Kuo Ping-chun
  تایوان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Maryse Turcotte
  کانادا
۱۱۵٫۰ ک‌گ Song Zhijuan
  چین
۱۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع Kuo Ping-chun
  تایوان
۲۰۷٫۵ ک‌گ Song Zhijuan
  چین
۲۰۷٫۵ ک‌گ Neli Yankova
  بلغارستان
۲۰۰٫۰ ک‌گ
۶۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Chen Jui-lien
  تایوان
۱۰۲٫۵ ک‌گ Valentina Popova
  روسیه
۱۰۰٫۰ ک‌گ Shi Lihua
  چین
۹۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Shi Lihua
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ Chen Jui-lien
  تایوان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Aneta Szczepańska
  لهستان
۱۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع Chen Jui-lien
  تایوان
۲۲۵٫۰ ک‌گ Shi Lihua
  چین
۲۲۵٫۰ ک‌گ Valentina Popova
  روسیه
۲۱۵٫۰ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Tang Weifang
  چین
۱۱۰٫۵ ک‌گ
ر.ج
Erzsébet Márkus
  مجارستان
۱۰۲٫۵ ک‌گ Wu Mei-yi
  تایوان
۱۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Tang Weifang
  چین
۱۳۰٫۰ ک‌گ Wu Mei-yi
  تایوان
۱۲۷٫۵ ک‌گ Irina Kasimova
  روسیه
۱۲۷٫۵ ک‌گ
مجموع Tang Weifang
  چین
۲۴۰٫۰ ک‌گ Wu Mei-yi
  تایوان
۲۲۷٫۵ ک‌گ Irina Kasimova
  روسیه
۲۲۵٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Karoliina Lundahl
  فنلاند
۱۰۵٫۰ ک‌گ Mónica Carrió
  اسپانیا
۱۰۰٫۰ ک‌گ Şule Şahbaz
  ترکیه
۱۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Gao Xiaoyan
  چین
۱۳۰٫۰ ک‌گ Karoliina Lundahl
  فنلاند
۱۲۵٫۰ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع Karoliina Lundahl
  فنلاند
۲۳۰٫۰ ک‌گ Şule Şahbaz
  ترکیه
۲۲۰٫۰ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۲۱۷٫۵ ک‌گ
۷۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Agata Wróbel
  لهستان
۱۱۵٫۰ ک‌گ ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۱۱۰٫۰ ک‌گ تانگ گونگهونگ
  چین
۱۱۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب تانگ گونگهونگ
  چین
۱۴۵٫۰ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۱۴۰٫۰ ک‌گ ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۱۳۲٫۵ ک‌گ
مجموع تانگ گونگهونگ
  چین
۲۵۵٫۰ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۲۴۵٫۰ ک‌گ ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۲۴۲٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۴۴۱۹
۲  یونان۳۱۱۵
۳  تایوان۲۳۱۶
۴  بلغارستان۲۲۳۷
۵  ترکیه۱۱۱۳
۶  روسیه۱۰۳۴
۷  اوکراین۱۰۱۲
۸  فنلاند۱۰۰۱
۹  آلمان۰۲۰۲
۱۰  ارمنستان۰۱۰۱
  کرواسی۰۱۰۱
۱۲  ایالات متحده آمریکا۰۰۱۱
  لتونی۰۰۱۱
  مجارستان۰۰۱۱
  کلمبیا۰۰۱۱
مجموع (۱۵ کشور)۱۵۱۵۱۵۴۵

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۴۷۶۲۷
۲  بلغارستان۶۷۷۲۰
۳  یونان۶۴۵۱۵
۴  تایوان۵۸۳۱۶
۵  ترکیه۳۲۲۷
۶  روسیه۲۲۶۱۰
۷  آلمان۲۲۰۴
۸  اوکراین۲۱۲۵
۹  فنلاند۲۱۰۳
۱۰  لهستان۱۲۲۵
۱۱  ارمنستان۱۱۱۳
۱۲  گرجستان۱۰۰۱
۱۳  کرواسی۰۳۰۳
۱۴  مجارستان۰۱۲۳
  کلمبیا۰۱۲۳
۱۶  اسلواکی۰۱۰۱
  اسپانیا۰۱۰۱
  کانادا۰۱۰۱
۱۹  ایالات متحده آمریکا۰۰۳۳
۲۰  لتونی۰۰۲۲
۲۱  ژاپن۰۰۱۱
  کوبا۰۰۱۱
مجموع (۲۲ کشور)۴۵۴۵۴۵۱۳۵

رده‌بندی تیمی ویرایش

کشورهای شرکت‌کننده ویرایش

۳۳۲ شرکت‌کننده از ۵۵ کشور به رقابت پرداختند.

منابع ویرایش