قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۰۱

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۰۱ هفتاد و چهارمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۴ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱ در آنتالیا، ترکیه برگزار گردید.

تاریخ‌ها۴–۱۱ نوامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۶ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۳۸٫۵ ک‌گ
ر.ج
ویلیام وارگاس
  کوبا
۱۲۷٫۵ ک‌گ Wang Shin-yuan
  تایوان
۱۲۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۶۲٫۵ ک‌گ Wang Shin-yuan
  تایوان
۱۵۷٫۵ ک‌گ سرخیو آلوارز (وزنه‌بردار)
  کوبا
۱۵۰٫۰ ک‌گ
مجموع خلیل موتلو
  ترکیه
۳۰۰٫۰ ک‌گ Wang Shin-yuan
  تایوان
۲۸۰٫۰ ک‌گ ویلیام وارگاس
  کوبا
۲۷۷٫۵ ک‌گ
۶۲ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Li Yinglong
  چین
۱۴۲٫۵ ک‌گ نیکولای پاشالوف
  کرواسی
۱۳۷٫۵ ک‌گ هنادزی آلیاشچوک
  بلاروس
۱۳۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب هنادزی آلیاشچوک
  بلاروس
۱۸۱٫۰ ک‌گ
ر.ج
Vladimir Rodríguez
  کوبا
۱۶۷٫۵ ک‌گ Stefan Georgiev
  بلغارستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ
مجموع هنادزی آلیاشچوک
  بلاروس
۳۱۷٫۵ ک‌گ Li Yinglong
  چین
۳۰۵٫۰ ک‌گ Stefan Georgiev
  بلغارستان
۳۰۲٫۵ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ریحان عرباجولو
  ترکیه
۱۵۵٫۰ ک‌گ یاسین ارسلان
  ترکیه
۱۵۰٫۰ ک‌گ گئورگیوس تزلیلیس
  یونان
۱۵۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب گالابین بئوفسکی
  بلغارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ گئورگیوس تزلیلیس
  یونان
۱۸۵٫۰ ک‌گ Andrey Matveyev
  روسیه
۱۸۲٫۵ ک‌گ
مجموع گالابین بئوفسکی
  بلغارستان
۳۴۰٫۰ ک‌گ گئورگیوس تزلیلیس
  یونان
۳۳۵٫۰ ک‌گ ریحان عرباجولو
  ترکیه
۳۳۵٫۰ ک‌گ
۷۷ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب پلامن ژلیازکوف
  بلغارستان
۱۶۵٫۰ ک‌گ نادر سفیان عباس
  قطر
۱۶۲٫۵ ک‌گ محمدحسین برخواه
  ایران
۱۶۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب نادر سفیان عباس
  قطر
۲۰۲٫۵ ک‌گ Oleg Perepetchenov
  روسیه
۲۰۰٫۰ ک‌گ آتیلا فری
  مجارستان
۲۰۰٫۰ ک‌گ
مجموع نادر سفیان عباس
  قطر
۳۶۵٫۰ ک‌گ Oleg Perepetchenov
  روسیه
۳۶۰٫۰ ک‌گ محمدحسین برخواه
  ایران
۳۶۰٫۰ ک‌گ
۸۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب گیورگی آسانیدزه
  گرجستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ آلیاکساندر آنیشچانکا
  بلاروس
۱۷۷٫۵ ک‌گ میلن دوبرف
  بلغارستان
۱۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب گیورگی آسانیدزه
  گرجستان
۲۱۰٫۰ ک‌گ Ernesto Quiroga
  کوبا
۲۱۰٫۰ ک‌گ آلیاکساندر آنیشچانکا
  بلاروس
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع گیورگی آسانیدزه
  گرجستان
۳۹۰٫۰ ک‌گ آلیاکساندر آنیشچانکا
  بلاروس
۳۸۵٫۰ ک‌گ میلن دوبرف
  بلغارستان
۳۸۲٫۵ ک‌گ
۹۴ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب کوروش باقری
  ایران
۱۸۵٫۰ ک‌گ Nizami Pashayev
  آذربایجان
۱۸۲٫۵ ک‌گ آلکساندر کاراپتیان (وزنه‌بردار)
  استرالیا
۱۸۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب شیمون کووتسکی
  لهستان
۲۳۰٫۰ ک‌گ Nizami Pashayev
  آذربایجان
۲۲۲٫۵ ک‌گ کوروش باقری
  ایران
۲۲۲٫۵ ک‌گ
مجموع کوروش باقری
  ایران
۴۰۷٫۵ ک‌گ Nizami Pashayev
  آذربایجان
۴۰۵٫۰ ک‌گ شیمون کووتسکی
  لهستان
۴۰۲٫۵ ک‌گ
۱۰۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ولادیمیر اسمورچکوف
  روسیه
۱۹۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
الکساندرو براتان
  مولدووا
۱۹۰٫۰ ک‌گ ایگور رازورنوف
  اوکراین
۱۸۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب بنیامین سوداش
  ترکیه
۲۳۵٫۰ ک‌گ ایگور رازورنوف
  اوکراین
۲۳۰٫۰ ک‌گ الکساندرو براتان
  مولدووا
۲۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع ولادیمیر اسمورچکوف
  روسیه
۴۲۲٫۵ ک‌گ بنیامین سوداش
  ترکیه
۴۲۰٫۰ ک‌گ ایگور رازورنوف
  اوکراین
۴۱۷٫۵ ک‌گ
۱۰۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب الجابر سعید سالم
  قطر
۲۱۰٫۰ ک‌گ Roman Meshcheryakov
  روسیه
۲۰۵٫۰ ک‌گ آندری چمرکین
  روسیه
۲۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب الجابر سعید سالم
  قطر
۲۵۰٫۰ ک‌گ Paweł Najdek
  لهستان
۲۵۰٫۰ ک‌گ آندری چمرکین
  روسیه
۲۴۲٫۵ ک‌گ
مجموع الجابر سعید سالم
  قطر
۴۶۰٫۰ ک‌گ Roman Meshcheryakov
  روسیه
۴۴۵٫۰ ک‌گ آندری چمرکین
  روسیه
۴۴۲٫۵ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Gao Wei
  چین
۸۵٫۰ ک‌گ Remigia Arcila
  ونزوئلا
۷۷٫۵ ک‌گ Gema Peris
  اسپانیا
۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Gao Wei
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ بلسد یودو
  نیجریه
۱۰۰٫۰ ک‌گ چن-هان-تونگ
  تایوان
۹۵٫۰ ک‌گ
مجموع Gao Wei
  چین
۱۹۰٫۰ ک‌گ بلسد یودو
  نیجریه
۱۷۵٫۰ ک‌گ چن-هان-تونگ
  تایوان
۱۷۰٫۰ ک‌گ
۵۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لی فنگ-یینگ
  تایوان
۹۵٫۰ ک‌گ Qiu Hongxia
  چین
۹۲٫۵ ک‌گ الکساندرا اسکوبار
  اکوادور
۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب الکساندرا اسکوبار
  اکوادور
۱۱۵٫۰ ک‌گ لی فنگ-یینگ
  تایوان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Qiu Hongxia
  چین
۱۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع لی فنگ-یینگ
  تایوان
۲۱۰٫۰ ک‌گ Qiu Hongxia
  چین
۲۰۷٫۵ ک‌گ الکساندرا اسکوبار
  اکوادور
۲۰۵٫۰ ک‌گ
۵۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ماریتا گوتفرید
  لهستان
۹۵٫۰ ک‌گ Liu Bing
  چین
۹۵٫۰ ک‌گ آلکساندرا کله‌ینوسکا
  لهستان
۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب آلکساندرا کله‌ینوسکا
  لهستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Liu Bing
  چین
۱۱۷٫۵ ک‌گ Sunaina Anand
  هند
۱۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع آلکساندرا کله‌ینوسکا
  لهستان
۲۱۵٫۰ ک‌گ Liu Bing
  چین
۲۱۲٫۵ ک‌گ ماریتا گوتفرید
  لهستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ
۶۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Xiao Ying
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ آناستازیا ساکیری
  یونان
۱۰۲٫۵ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۱۰۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب آناستازیا ساکیری
  یونان
۱۲۵٫۰ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۱۲۵٫۰ ک‌گ Xiao Ying
  چین
۱۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع Xiao Ying
  چین
۲۳۰٫۰ ک‌گ آناستازیا ساکیری
  یونان
۲۲۷٫۵ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۲۲۷٫۵ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب والنتینا پوپووا
  روسیه
۱۱۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
استر کروتزلر
  مجارستان
۱۱۰٫۰ ک‌گ اسوتلانا خابیرووا
  روسیه
۱۱۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب والنتینا پوپووا
  روسیه
۱۴۲٫۵ ک‌گ اسوتلانا خابیرووا
  روسیه
۱۴۰٫۰ ک‌گ استر کروتزلر
  مجارستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ
مجموع والنتینا پوپووا
  روسیه
۲۵۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
اسوتلانا خابیرووا
  روسیه
۲۵۰٫۰ ک‌گ استر کروتزلر
  مجارستان
۲۴۰٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب دیوندی لیکرتس
  مجارستان
۱۱۶٫۰ ک‌گ Aysel Özgür
  ترکیه
۱۱۲٫۵ ک‌گ Şule Şahbaz
  ترکیه
۱۱۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب دیوندی لیکرتس
  مجارستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ Cao Chunyan
  چین
۱۳۵٫۰ ک‌گ کو یی-هانگ
  تایوان
۱۳۵٫۰ ک‌گ
مجموع دیوندی لیکرتس
  مجارستان
۲۵۵٫۰ ک‌گ Şule Şahbaz
  ترکیه
۲۴۷٫۵ ک‌گ Cao Chunyan
  چین
۲۴۲٫۵ ک‌گ
۷۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Albina Khomich
  روسیه
۱۲۷٫۵ ک‌گ آگاتا وروبل
  لهستان
۱۲۵٫۰ ک‌گ هلن ایداهوسا
  نیجریه
۱۱۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Albina Khomich
  روسیه
۱۵۵٫۰ ک‌گ Viktória Varga
  مجارستان
۱۵۰٫۰ ک‌گ آگاتا وروبل
  لهستان
۱۵۰٫۰ ک‌گ
مجموع Albina Khomich
  روسیه
۲۸۲٫۵ ک‌گ آگاتا وروبل
  لهستان
۲۷۵٫۰ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۲۶۲٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  روسیه۳۳۱۷
۲  چین۲۳۱۶
۳  قطر۲۰۰۲
۴  ترکیه۱۲۱۴
۵  تایوان۱۱۳۵
۶  لهستان۱۱۲۴
۷  بلاروس۱۱۰۲
۸  بلغارستان۱۰۲۳
۹  ایران۱۰۱۲
  مجارستان۱۰۱۲
۱۱  گرجستان۱۰۰۱
۱۲  یونان۰۲۰۲
۱۳  آذربایجان۰۱۰۱
  نیجریه۰۱۰۱
۱۵  اوکراین۰۰۱۱
  اکوادور۰۰۱۱
  کوبا۰۰۱۱
مجموع (۱۷ کشور)۱۵۱۵۱۵۴۵

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  روسیه۸۶۵۱۹
۲  چین۶۷۳۱۶
۳  ترکیه۵۴۲۱۱
۴  قطر۵۱۰۶
۵  لهستان۴۳۴۱۱
۶  مجارستان۳۲۳۸
۷  بلغارستان۳۰۴۷
۸  گرجستان۳۰۰۳
۹  تایوان۲۴۷۱۳
۱۰  بلاروس۲۲۲۶
۱۱  ایران۲۰۳۵
۱۲  یونان۱۴۱۶
۱۳  اکوادور۱۰۲۳
۱۴  کوبا۰۳۲۵
۱۵  آذربایجان۰۳۰۳
۱۶  نیجریه۰۲۱۳
۱۷  اوکراین۰۱۲۳
۱۸  مولدووا۰۱۱۲
۱۹  ونزوئلا۰۱۰۱
  کرواسی۰۱۰۱
۲۱  استرالیا۰۰۱۱
  اسپانیا۰۰۱۱
  هند۰۰۱۱
مجموع (۲۳ کشور)۴۵۴۵۴۵۱۳۵

رده‌بندی تیمی ویرایش

کشورهای شرکت‌کننده ویرایش

۲۶۷ شرکت‌کننده از ۵۳ کشور به رقابت پرداختند.

منابع ویرایش