قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۴

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۴ هشتاد و چهارمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۸ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ در آلماتی، قزاقستان برگزار گردید.

تاریخ‌ها۸–۱۶ نوامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۶ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب تواک کیم توآن
  ویتنام
۱۳۵ ک‌گ لی فابین
  چین
۱۳۴ ک‌گ لنگ چینگ‌چیان
  چین
۱۳۳ ک‌گ
دو ضرب ام یون-چول
  کرهٔ شمالی
۱۶۸ ک‌گ تواک کیم توآن
  ویتنام
۱۶۱ ک‌گ لنگ چینگ‌چیان
  چین
۱۶۰ ک‌گ
مجموع ام یون-چول
  کرهٔ شمالی
۲۹۶ ک‌گ تواک کیم توآن
  ویتنام
۲۹۶ ک‌گ لنگ چینگ‌چیان
  چین
۲۹۳ ک‌گ
۶۲ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب کیم اون-گوک
  کرهٔ شمالی
۱۵۰ ک‌گ Ding Jianjun
  چین
۱۴۲ ک‌گ لوئیس خاویر موسکرا
  کلمبیا
۱۴۱ ک‌گ
دو ضرب کیم اون-گوک
  کرهٔ شمالی
۱۷۵ ک‌گ اکو یولی ایراوان
  اندونزی
۱۷۵ ک‌گ Muhammad Hasbi
  اندونزی
۱۷۱ ک‌گ
مجموع کیم اون-گوک
  کرهٔ شمالی
۳۲۵ ک‌گ اکو یولی ایراوان
  اندونزی
۳۱۶ ک‌گ Ding Jianjun
  چین
۳۱۲ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لیائو هوی
  چین
۱۶۶ ک‌گ
ر.ج
اولگ چن
  روسیه
۱۵۴ ک‌گ محمد ایهاب
  مصر
۱۵۲ ک‌گ
دو ضرب لیائو هوی
  چین
۱۹۳ ک‌گ محمد ایهاب
  مصر
۱۸۲ ک‌گ کیم میونگ-هیوک
  کرهٔ شمالی
۱۸۲ ک‌گ
مجموع لیائو هوی
  چین
۳۵۹ ک‌گ
ر.ج
محمد ایهاب
  مصر
۳۳۴ ک‌گ کیم میونگ-هیوک
  کرهٔ شمالی
۳۳۴ ک‌گ
۷۷ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Zhong Guoshun
  چین
۱۷۱ ک‌گ کیم کوانگ-سونگ
  کرهٔ شمالی
۱۶۳ ک‌گ Petr Asayonak
  بلاروس
۱۵۹ ک‌گ
دو ضرب کیم کوانگ-سونگ
  کرهٔ شمالی
۲۰۰ ک‌گ Zhong Guoshun
  چین
۱۹۶ ک‌گ Kirill Pavlov
  قزاقستان
۱۹۵ ک‌گ
مجموع Zhong Guoshun
  چین
۳۶۷ ک‌گ کیم کوانگ-سونگ
  کرهٔ شمالی
۳۶۳ ک‌گ Kirill Pavlov
  قزاقستان
۳۵۲ ک‌گ
۸۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ایوان مارکوف
  بلغارستان
۱۷۹ ک‌گ کیانوش رستمی
  ایران
۱۷۸ ک‌گ آندری ریباکو
  بلاروس
۱۷۵ ک‌گ
دو ضرب کیانوش رستمی
  ایران
۲۱۳ ک‌گ الغ‌بیگ علیموف
  ازبکستان
۲۱۳ ک‌گ آرتم اوکولوف
  روسیه
۲۱۱ ک‌گ
مجموع کیانوش رستمی
  ایران
۳۹۱ ک‌گ ایوان مارکوف
  بلغارستان
۳۹۰ ک‌گ آرتم اوکولوف
  روسیه
۳۸۵ ک‌گ
۹۴ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب آوریماس دیدژبالیس
  لیتوانی
۱۸۵ ک‌گ ژاسولان خیدیربایف
  قزاقستان
۱۷۹ ک‌گ Rinat Kireev
  روسیه
۱۷۶ ک‌گ
دو ضرب ژاسولان خیدیربایف
  قزاقستان
۲۲۹ ک‌گ Liu Hao
  چین
۲۲۱ ک‌گ وادیم استرالتسو
  بلاروس
۲۱۶ ک‌گ
مجموع ژاسولان خیدیربایف
  قزاقستان
۴۰۸ ک‌گ آوریماس دیدژبالیس
  لیتوانی
۳۹۹ ک‌گ وادیم استرالتسو
  بلاروس
۳۹۲ ک‌گ
۱۰۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب روسلان نورالدینوف
  ازبکستان
۱۹۳ ک‌گ یانگ ژه
  چین
۱۹۱ ک‌گ ایلیا ایلین
  قزاقستان
۱۹۰ ک‌گ
دو ضرب ایلیا ایلین
  قزاقستان
۲۴۲ ک‌گ
ر.ج
داوید بژانیان
  روسیه
۲۴۰ ک‌گ روسلان نورالدینوف
  ازبکستان
۲۳۹ ک‌گ
مجموع ایلیا ایلین
  قزاقستان
۴۳۲ ک‌گ روسلان نورالدینوف
  ازبکستان
۴۳۲ ک‌گ داوید بژانیان
  روسیه
۴۲۷ ک‌گ
۱۰۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب روسلان آلبگوف
  روسیه
۲۱۰ ک‌گ بهداد سلیمی
  ایران
۲۰۶ ک‌گ Yauheni Zharnasek
  بلاروس
۱۹۹ ک‌گ
دو ضرب الکسی لوچف
  روسیه
۲۵۷ ک‌گ روسلان آلبگوف
  روسیه
۲۵۲ ک‌گ بهداد سلیمی
  ایران
۲۵۱ ک‌گ
مجموع روسلان آلبگوف
  روسیه
۴۶۲ ک‌گ بهداد سلیمی
  ایران
۴۵۷ ک‌گ محمد احسان
  مصر
۴۳۶ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب تان یایون
  چین
۸۵ ک‌گ سیبل اوزکان
  ترکیه
۸۴ ک‌گ پانیدا کامسری
  تایلند
۸۱ ک‌گ
دو ضرب تان یایون
  چین
۱۰۹ ک‌گ پانیدا کامسری
  تایلند
۱۰۸ ک‌گ سری واهیونی آگوستیانی
  اندونزی
۱۰۶ ک‌گ
مجموع تان یایون
  چین
۱۹۴ ک‌گ سیبل اوزکان
  ترکیه
۱۸۹ ک‌گ پانیدا کامسری
  تایلند
۱۸۹ ک‌گ
۵۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب هسو شوچینگ
  تایوان
۹۹ ک‌گ زولفیا چینشانلو
  قزاقستان
۹۸ ک‌گ لی یاجون
  چین
۹۶ ک‌گ
دو ضرب زولفیا چینشانلو
  قزاقستان
۱۳۴ ک‌گ
ر.ج
هسو شوچینگ
  تایوان
۱۱۹ ک‌گ لی یاجون
  چین
۱۱۸ ک‌گ
مجموع زولفیا چینشانلو
  قزاقستان
۲۳۲ ک‌گ هسو شوچینگ
  تایوان
۲۱۸ ک‌گ لی یاجون
  چین
۲۱۴ ک‌گ
۵۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب سوکانیا سریسورات
  تایلند
۱۰۶ ک‌گ دنگ منگرونگ
  چین
۱۰۵ ک‌گ ینی آلوارز
  کلمبیا
۱۰۰ ک‌گ
دو ضرب سیریپوچ گولنوی
  تایلند
۱۳۱ ک‌گ دنگ منگرونگ
  چین
۱۳۰ ک‌گ ینی آلوارز
  کلمبیا
۱۲۵ ک‌گ
مجموع دنگ منگرونگ
  چین
۲۳۵ ک‌گ سوکانیا سریسورات
  تایلند
۲۳۱ ک‌گ سیریپوچ گولنوی
  تایلند
۲۳۱ ک‌گ
۶۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب کارینا گوریچوا
  قزاقستان
۱۱۳ ک‌گ تیما توریوا
  روسیه
۱۱۲ ک‌گ Lin Tzu-chi
  تایوان
۱۱۰ ک‌گ
دو ضرب دنگ وی
  چین
۱۴۲ ک‌گ چو هیو-سیم
  کرهٔ شمالی
۱۴۰ ک‌گ تیما توریوا
  روسیه
۱۴۰ ک‌گ
مجموع دنگ وی
  چین
۲۵۲ ک‌گ تیما توریوا
  روسیه
۲۵۲ ک‌گ چو هیو-سیم
  کرهٔ شمالی
۲۴۸ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Ryo Un-hui
  کرهٔ شمالی
۱۲۰ ک‌گ Chen Youjuan
  چین
۱۱۸ ک‌گ ژازیرا ژاپارکول
  قزاقستان
۱۱۸ ک‌گ
دو ضرب Ryo Un-hui
  کرهٔ شمالی
۱۴۵ ک‌گ ژازیرا ژاپارکول
  قزاقستان
۱۴۴ ک‌گ Dzina Sazanavets
  بلاروس
۱۴۳ ک‌گ
مجموع Ryo Un-hui
  کرهٔ شمالی
۲۶۵ ک‌گ ژازیرا ژاپارکول
  قزاقستان
۲۶۲ ک‌گ Chen Youjuan
  چین
۲۶۱ ک‌گ
۷۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب نادژدا اوستیوخینا
  روسیه
۱۲۶ ک‌گ کانگ یوئه
  چین
۱۲۶ ک‌گ لیدیا والنتین
  اسپانیا
۱۲۴ ک‌گ
دو ضرب ریم جونگ-سیم
  کرهٔ شمالی
۱۵۳ ک‌گ نادژدا اوستیوخینا
  روسیه
۱۵۳ ک‌گ کانگ یوئه
  چین
۱۵۱ ک‌گ
مجموع نادژدا اوستیوخینا
  روسیه
۲۷۹ ک‌گ کانگ یوئه
  چین
۲۷۷ ک‌گ ریم جونگ-سیم
  کرهٔ شمالی
۲۷۶ ک‌گ
۷۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۱۵۵ ک‌گ
ر.ج
منگ سوپینگ
  چین
۱۴۰ ک‌گ Chitchanok Pulsabsakul
  تایلند
۱۳۲ ک‌گ
دو ضرب تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۱۹۳ ک‌گ
ر.ج
منگ سوپینگ
  چین
۱۸۰ ک‌گ Praeonapa Khenjantuek
  تایلند
۱۶۳ ک‌گ
مجموع تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۳۴۸ ک‌گ
ر.ج
منگ سوپینگ
  چین
۳۲۰ ک‌گ Chitchanok Pulsabsakul
  تایلند
۲۹۴ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۵۲۴۱۱
۲  کرهٔ شمالی۳۱۳۷
۳  روسیه۳۱۲۶
۴  قزاقستان۳۱۱۵
۵  ایران۱۱۰۲
۶  تایلند۰۱۳۴
۷  مصر۰۱۱۲
۸  ازبکستان۰۱۰۱
  اندونزی۰۱۰۱
  بلغارستان۰۱۰۱
  تایوان۰۱۰۱
  ترکیه۰۱۰۱
  لیتوانی۰۱۰۱
  ویتنام۰۱۰۱
۱۵  بلاروس۰۰۱۱
مجموع (۱۵ کشور)۱۵۱۵۱۵۴۵

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۱۱۳۹۳۳
۲  کرهٔ شمالی۱۰۳۴۱۷
۳  روسیه۸۶۵۱۹
۴  قزاقستان۷۴۴۱۵
۵  ایران۲۳۱۶
۶  تایلند۲۲۶۱۰
۷  ازبکستان۱۲۱۴
  تایوان۱۲۱۴
۹  ویتنام۱۲۰۳
۱۰  بلغارستان۱۱۰۲
  لیتوانی۱۱۰۲
۱۲  اندونزی۰۲۲۴
  مصر۰۲۲۴
۱۴  ترکیه۰۲۰۲
۱۵  بلاروس۰۰۶۶
۱۶  کلمبیا۰۰۳۳
۱۷  اسپانیا۰۰۱۱
مجموع (۱۷ کشور)۴۵۴۵۴۵۱۳۵

منابع ویرایش