قورباغه آب‌پز

گفته‌ای رایج است که می‌گوید زمانی که قورباغه را داخل یک ماهیتابهٔ پر از آب قرار می‌دهند، و آب آن را به تدریج داغ می‌کنند، قورباغه نمی‌تواند متوجهٔ افزایش تدریجی حرارت شود. او آنقدر می‌نشیند تا بمیرد.

قورباغه‌ای بر دستهٔ یک قابلمه نشسته‌است.

از این مثل برای اشاره به این امر استفاده می‌شود که بسیاری از مردم، مثل قورباغه، نمی‌توانند تغییرات تدریجی و کشنده در تمدن مدرن را متوجه شوند.

پیش زمینه علمیویرایش

در قرن ۱۹ این‌طور تصور می‌شد که این مثل به خاطر خونسرد بودن قورباغه‌ها صحیح است؛ ولی تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که قورباغه‌های واقعی به محضی که بتوانند از ماهیتابه داغ فرار می‌کنند.

منابعویرایش

زمینهٔ روان‌شناسی هیلگارد، ویراست ۱۵، سوزان نولِن-هوکسِما. ترجمهٔ دکتر حمزه گنجی، نشر ساوالان ۱۳۹۰