قوم ژوانگ

گروه قومی بومی در جنوب چین

قوم ژوانگ قومی در استان گوانگشی واقع در جنوب کشور چین است. این قوم یکی از پنجاه و شش اقلیت قومی شناخته شده توسط دولت چین هست. این قوم با جمعیتی در حدود ۱۸ میلیون نفر بزرگترین اقلیت قومی چین است.

Zhuang people
壮族
Bouxcuengh
کل جمعیت
۱۸ میلیون
مناطق با جمعیت چشمگیر
 چین
زبان‌ها
زبان‌های جوانگ، زبان کانتونی، زبان ماندارین، Pinghua
دین
Zhuang Shigongism بومی (مویسم)
اقلیت مسیحیت، آیین بودایی و تائوئیسم
قومیت‌های وابسته
بویی
تای تای/دای و نونگ (ویتنام)

منابع ویرایش