قوم ژوانگ

گروه قومی بومی در جنوب چین

قوم ژوانگ قومی در استان گوانگشی واقع در جنوب کشور چین است. این قوم یکی از پنجاه و شش اقلیت قومی شناخته شده توسط دولت چین هست. این قوم با جمعیتی در حدود ۱۸ میلیون نفر بزرگترین اقلیت قومی چین است.

Zhuang people
壮族
Bouxcuengh
کل جمعیت
18 million
مناطق با جمعیت قابل توجه
 چین
زبان‌ها
زبان‌های جوانگ، زبان کانتونی، زبان ماندارین، Pinghua
دین
Indigenous Zhuang Shigongism (Moism)
Minority مسیحیت، آیین بودایی و تائوئیسم
گروه‌های قومی مرتبط
Buyei
Tày Tai/Dai و Nung (ویتنام)

منابعویرایش