قیافا کاهن اعظم یهودی در زمانه عیسی ناصری بود. مطابق با نوشته انجیل متی، پس از خیانت یهودا، عیسی مسیح را دستگیر و به خانه قیافا می‌برند.[۱] بنا به نوشته های کتب عهد جدید در آنجا همه سران یهود گرد آمده بودند و مسیح را دشنام و آزار دادند.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. انجیل متی ۲۶:۵۷