قید (ریاضیات)

در ریاضیات، قید شرطی است که جواب مسئلهٔ بهینه‌سازی باید ارضا کند. انواع متعددی از قیدها وجود دارند: قیود تساوی، قیود نابرابری، و عدد صحیح. مجموعه جواب‌های کاندیدی که همه قیود را ارضا کنند مجموعه ممکن خوانده می‌شوند.

مثالویرایش

این یک مسئله ساده بهینه‌سازی است:

 

مقید به:

 

و

 

که در آن  نماد بردار (x1, x2) است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش