ناخدا یا درست‌تر ناوخدای بالاترین فرمانده و راهبر در ناو آبی است.[۱] در هر کشتی یا قایق که بر آب حرکت می‌کند، دستور ناوخدا بر هر دستور دیگری مقدم است. وی مسئولِ جان و امنیتِ کشتی است. در کشتی های تجاری و مسافربری واژهٔ کاپیتان را به جای ناخدا به کار می‌برند.

ناخدا
General
Other namesاستاد با خلبان بندر، خلبان ارشد و یک دریانورد توانا در هنگام ناوبری درونی کشتی ام‌اس بور کار می‌کند.
Departmentافسر ارشد عرشه
Reports toکشور صاحب پرچم کشتی , مسئولان کشورهای مالک دریاها, سواحل و بنادر، مالک یا چارتر کننده کشتی
Locationدریا
Licensedبله
Dutiesمسئولِ کشتی تجاری.
Requirementsگواهینامه ناخدایی، افسر ارتش
Watchstanding
Watchstanderدر صورت لزوم

پانویس ویرایش

  1. Aragon and Messner, 2001, p.3.

پیوند به بیرون ویرایش