لئوپولد کرونکر

ریاضی‌دان آلمانی

لئوپولد کرونکر (۷ دسامبر ۱۸۲۳۲۹ دسامبر ۱۸۹۱) ریاضی‌دان و منطق‌دان آلمانی بود، او بر این باور بودکه حساب و آنالیز باید بر پایه ی عددهای درست بنا شوند. او در یک جمله معروف می‌گوید:خداوند عددهای درست را آفرید، همه چیزهای دیگر ساخته ی آدمی است.[۱] کرونکر از دانشجویان و دوستان قدیمی ارنست کومر بود. اهمیت کارهای او بیشتر در جبر و منطق ریاضی است. همچنین او از مخالفان سرسخت کانتور و از پیشگامان شهودگرایی ریاضی بود. برخی نمادها و معادله های ریاضی همچون دلتای کرونکر به نام او نامگذاری شده‌اند.

لئوپولد کرونیکر
Leopold Kronecker
Leopold Kronecker.jpg
متولد۷ دسامبر ۱۸۲۳
لگنیتسا، پادشاهی پروس
مرگ۲۹ دسامبر ۱۸۹۱ (۶۸ سال)
برلین، امپراتوری آلمان
ملیتپروسی
رشته فعالیتریاضی‌دان و منطق‌دان
محل کارفرهنگستان علوم پروس
دانشگاه هومبولت برلین
استاد راهنمایوهان فرانتس انکه
گوستاف دیریکله
دانشجویان دکتری ویگئورگ کانتور
دلیل شهرتدلتای کرونکر

منابعویرایش

  1. اریک بل ۱۹۸۶، ص. ۴۷۷