لاباشی مردوک

(تغییرمسیر از لاباشی-ماردوک)

لاباشی مردوک (Labashi-Marduk) پنجمین و آخرین پادشاه امپراتوری بابلی نو بود که در سال 556 قبل از میلاد حکومت کرد. او پسر و جانشین نریگلیسار بود و در حالی به سلطنت رسید که هنوز بچه بود. بعد از نه ماه، او در توطئه‌ای به رهبری نبونعید و پسرش بلشاصر به قتل رسید.[۱]

لاباشی مردوک
شاه بابل
سلطنت556 پ. م
پیشیننریگلیسار
جانشیننبونعید
درگذشته556 پ. م
بابل
دودمانسلسله کلدانی
پدرنریگلیسار
مادردختر نبوکدنصر دوم (؟)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Albertz, R. ; Israel in exile: The history and literature of the sixth century BC; Society of Biblical Literature, Atlanta 2003, p.63 شابک ‎۱−۵۸۹۸۳−۰۵۵−۵.

پیوند به بیرون ویرایش

پیشین:
نریگلیسار
شاه بابل
۵۵۶ پ. م
پسین:
نبونعید