لاتیوم منطقه‌ای است در میانهٔ غربی ایتالیا، جایی که شهر رم در آنجا ساخته شده‌است. لاتیوم در اصل سرزمینی مثلثی‌شکل با خاک حاصلخیز آتشفشانی بوده که لاتین‌ها در آنجا می‌زیستند. این منطقه در کرانهٔ خاوری رود تیبر، در امتداد شمالی رود آنینه و در سوی جنوب شرقی مرداب‌های پونتینو واقع‌است. در دورهٔ باستان در کرانهٔ راست رود تیبر شهر اتروسکی وئی جای‌داشت. دیگر مرزهای این ناحیه نیز در کنترل مردمان ایتالیک بود. در آینده با چیرگی رم بر وئی و سپس ایتالیک‌ها، مرزهای لاتیوم از سوی شمال شرقی تا کوهستان آپنینی گسترش‌یافت.

نقشهٔ لاتیوم در سدهٔ پنجم پیش از میلاد


در دوران باستان لاتیوم در اطراف و جنوب رم قرار داشت که زمانی مادرش بود، سپس دشمنش شد و دیگر بار انبار غله آن گشت و سرانجام برای آن عده از شارمندان رم که ثروت و ذوق را یکجا داشتند به صورت بهشتی از ویلاها درآمد[۱].

ناحیهٔ کنونی لاتزیو در ایتالیا بازمانده از آن لاتیوم باستانی است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم قیصر و مسیح. کاراکتر line feed character در |عنوان= در موقعیت 11 (کمک)

Wikipedia contributors, "Latium," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Latium&oldid=616525365 (accessed August 20, 2014).