لاسلوی سوم

پادشاه مجارستانی که در سدۀ ۱۳ام میلادی می‌زیست.

لاسلوی سوم (به مجاری: III. László)(زادهٔ پیرامون ۱۲۰۱- مرگ ۷ مهٔ ۱۲۰۵) پادشاه مجارستان و کرواسی بود.

لاسلوی سوم
پادشاه مجارستان و کرواسی
نگاره‌ای مربوط به سدهٔ پانزده میلادی از لاسلوی سوم
سلطنتاز ۱۲۰۴ تا ۷ مه ۱۲۰۵
پیشینایمره
جانشینآندراش دوم
درگذشته۷ مه ۱۲۰۵
دودماندودمان آرپاد
پدرایمره
مادرکنستانتسه آراگونی

لاسلو تنها پسر ایمره بود. در ۱۲۰۴ میلادی ایمره که می‌خواست جانشینی پسرش تضمین شود بر سر او تاج نهاد و از برادرش آندراش دوم -که پیشتر با او بر سر تاج و تخت جنگیده بود- قول گرفت که تا زمانی که پسرش به بزرگ‌سالی برسد از پادشاهی او پشتیبانی کند؛ ولی با مرگ ایمره آندراش زیر قول خود زده و قدرت را در دست گرفت. مادر لاسلو - کنستانتسه آراگونی - کودک خردسال خویش را برداشته و به وین نزد لئوپولد ششم گریخت. لاسلوی سوم ولی اندکی پس از آن درگذشت. پیکر او را به سکش‌فهروار برده بخ خاک سپردند.

منابع ویرایش