لباس محلی (لباس سنتی)

لباس محلی (انگلیسی: Folk costume) یک لباس محلی (همچنین لباس ملی یا لباس سنتی) هویت را از طریق لباس بیان می کند که به طور معمول با یک منطقه جغرافیایی یا دوره ای از تاریخ همراه است. همچنین می تواند وضعیت اجتماعی، زناشویی یا مذهبی را نشان دهد. اگر از لباس برای نشان دادن فرهنگ یا هویت یک گروه خاص قومی استفاده شود، اغلب به عنوان لباس قومی شناخته می شود (لباس قومی سنتی یا پوشاک قومی سنتی). چنین لباس هایی اغلب به دو شکل تهیه می شوند: یکی برای مناسبت های روزمره، دیگری برای جشنواره های سنتی و لباس رسمی.

رقص سنتی جزایر فارو با لباس محلی.

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون