لشکر هجدهم زرهی (ورماخت)

لشکر هجدهم زرهی (به آلمانی: 18. Panzer-Division) یکی از لشکرهای زرهی نیروی زمینی آلمان در دوره رایش سوم بود که در جنگ جهانی دوم به نبرد پرداخت.

لشکر هجدهم زرهی
18. Panzer-Division
XX
Divisionsabzeichen der 18. Panzer-Division.jpg
فعال۱۹۴۰–۴۳
کشور آلمان
رستهنیروی زمینی
گونهنیروی زرهی
نقشرزم زرهی
اندازهلشکر
پادگان/ستادکمنیتس
نبردهاجنگ جهانی دوم:
فرماندهان
فرماندهان برجستهوالتر نرینگ

منابعویرایش