لغزش متقاطع

لغزش تقاطعی تغییر صفحه لغزش توسط یک نابه‌جایی پیچی است. از آنجایی که این نوع نابه‌جایی به دلیل موازی بودن بردار برگرز آن با خط نابه‌جایی محدود به حرکت در صفحه لغزش خاصی نیست (برخلاف نابه‌جایی پله‌ای و مخلوط) می‌تواند صفحه لغزش خود را تغییر دهد به شرط آن که صفحه جدید بردار برگرز آن را دربر گیرد.[۱] (آن را قطع نکند) لغزش تقاطعی به راحتی به وسیلهٔ میکروسکوپ‌های TEM دیده می‌شود زیرا نابه‌جایی متحرک، ردی را از خود به‌جای می‌گذارد که به مرور محو می‌شود. برای مثال در ساختارهای مکعبی با وجوه مرکز پر (FCC) یک نابه‌جایی پیچی می‌تواند از یک نوع صفحه {۱۱۱} به نوع دیگر لغزش تقاطعی انجام دهد یا در ساختار مکعبی مرکز پر (BCC) نابه‌جایی پیچی می‌تواند در مجموعه صفحات {۱۱۰} یا {۱۱۲} لغزش تقاطعی انجام دهد.[۱]

بخش پیچی یک حلقه نابه‌جایی که روی صفحه لغزش تقاطعی منحرف شده است. بردارهای برگرز در طول مرز دو صفحه قرار دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Hull، D. (۲۰۱۱). Introduction to Dislocations (Fifth Edition). Elsevier. صص. https://www٫elsevier٫com/books/introduction-to-dislocations/hull/۹۷۸-۰-۰۸-۰۹۶۶۷۲-۴. شابک ۹۷۸-۰-۰۸-۰۹۶۶۷۲-۴.