لنفوسیت تی تنظیم‌کننده

لنفوسیت تی تنظیم‌کننده (انگلیسی: Regulatory T cell‎) (بنام قبلی لنفوسیت تی مهارکننده) یکی از انواع لنفوسیت تی و نوعی گلبول سفید است که در دستگاه ایمنی بدن نقش دارد. این لنفوسیت نقش مهمی را در کنترل و هدایت دستگاه ایمنی به ویژه در تحمل پادگنهای خودی و بیماریهای خودایمنی ایفا می‌کند. این سلول‌ها به کنترل شدن ومهار سایر سلول‌های ایمنی با آزاد شدن سیتوکین سلول‌های T کمک می‌کنند. آن‌ها همچنین در رد پیوند اندام و سرطان نقش دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش