لوتارنژی (به فرانسوی: Lotharingie) نام دولتی بود با نظام پادشاهی در سده‌های میانه. این پادشاهی وارث امپراتوری کارولنژی بوده و دربرگیرندهٔ سرزمین‌های ساحلی شمال باختری اروپا، غرب رنانی، سرزمین‌هایی که در مرز کنونی آلمان و فرانسه جای‌گرفته‌اند، و باختر سوئیس امروزی بود.

لوتارنژی

۸۵۵–۹۵۹
 

چندپارگی لوتارنژی در ۹۵۹ میلادی
آبی: آلزاس در ۹۲۵ میلادی به سواب واگذارشد
نارنجی: لوران بالا پس از ۹۲۸ میلادی
سبز: لوران پایین پس از ۹۷۷ میلادی
پایتخت نامشخص
زبان‌(ها) هلندی باستان، هلندی میانه، بالاژرمنی باستان، پایین‌ژرمنی باستان، فرانسوی باستان، لاتین میانه
دین مسیحیت غربی
دولت پادشاهی
پادشاه؛ دوک
 - ۸۶۶–۸۶۹ لوتار دوم
 - ۹۵۳–۹۶۵ برون بزرگ
دوره تاریخی قرون وسطی
 - پیمان پروم ۸۵۵
 - چندپارگی ۹۵۹
امروزه بخشی از  بلژیک
 فرانسه
 آلمان
 لوکزامبورگ
 هلند
تاریخ هلند
Flag map of the Dutch Language.png
نشان درگاه درگاه هلند

تاریخچهویرایش

لوتارنژی در ۸۵۵ میلادی از انضمام سرزمین‌های جداشدهٔ فرانک میانی تشکیل‌شد. نخستین فرمانروای این سرزمین لوتار دوم بود که این کشور را از پدرش لوتار یکم به ارث می‌برد. در ۸۶۹ میلادی لوتار دوم مرد، بی‌انکه پسری مشروع از خود به‌جای بگذارد، در نتیجه پادشاهان فرانک خاوری و باختری - لوئی ژرمن و شارل تاس- این سرزمین را میان خود تقسیم نمودند. سپس پس از درگیری‌هایی این سرزمین به فرانک باختری واگذار شد.

در ۹۰۳ میلادی دوکی برای فرمانروایی بر لوتارنژی نعیین شد: گبهارد. پس از او جانشین دیگری به نام دوک رنیه یکم از سوی شارل ساده بر لوتارنژی معین‌گشت. در ۹۱۵ میلادی، شارل به رنیه لقب مارگراف داد. پس از او پسرش - ژیلبر-با لقب دوکی وارث پدر شد. در ۹۳۹ میلادی اتوی یکم به لوتارنژی تاخت. ژیلبر به نبر با او پرداخت، ولی در نبرد آندرناخ از اتو شکست خورد و حکومتش برافتاد.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Lotharingia," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lotharingia&oldid=590394351 (accessed March 2, 2014).