لورنزو موناکو به ایتالیایی: Lorenzo Monaco (به دنیا آمده با نام پیه رو دی جیوانی ۱۳۷۰–۱۴۲۵) یک نقاش ایتالیایی متعلق به اواخر دورهٔ گوتیک - اوایل رنسانس است. لورنزو در سیه‌نا به دنیا آمد؛ اطلاعات کمی از جوانی او در دسترس است اما او از جوتو دی بوندونه و پیروانش، اسپینلو آرتینو و آنیولو گادی تأثیر پذیرفته‌است. تابلوی تاجگذاری باکره که اکنون در اوفیتزی است، جزو آثار ستایش شدهٔ لورنزو است.

ستایش مگی
هنرمندلورنزو موناکو
سال۱۴۲۰–۱۴۲۲
موادچسب‌رنگ
ابعاد
۱۱۵ cm × ۱۸۳ cm (۴۵ اینچ × ۷۲ اینچ)
مکاناوفیتزی، فلورانس

لورنزو موناکو از یک عفونت با دلیل نامعلوم از دنیا رفت بیماری او احتمالاً قانقاریا یا یک تومور بوده‌است. جورجو وازاری دربارهٔ زندگی نامهٔ لورنزو نوشته‌است.

منابع

ویرایش
  • ویکی‌پدیای انگلیسی