لوسیوس کائیسنیوس پائتوس

سیاست‌مدار در روم باستان

لوسیوس کائیسنیوس پائتوس (حدود ۲۰ - ۷۲؟) یک سناتور رومی و عضو تیره کائیسنیا و جونیا بود که چندین منصب در خدمت امپراتور داشت. او برای سال ۶۱ کنسول معمولی به عنوان همکار پابلیوس پترونیوس تورپیلیانوس بود. [۱] جودیت گینزبورگ خاطرنشان می کند که این باعث شد که او اولین انسان نوین نووسی باشد که پس از کوئینتوس ورانیوس ۱۲ سال قبل به کنسولگری معمولی رسید. [۲]

اوایل زندگیویرایش

پائتوس، که در تعدادی از منابع با نام «کائیسنیوس پائتوس» نیز شناخته می‌شود، احتمالاً پسر پوبلیوس کیسنیوس پائتوس، اتروریایی اهل تارکوینیا بود. "لوسیوس جونیوس" نشان می‌دهد که او توسط یک لوسیوس جونیوس اقتباس شده است. [۳] او همچنین ممکن است نوه لوسیوس کائیسنیوس لنتو باشد.

منابعویرایش

  1. Paul A. Gallivan, "Some Comments on the Fasti for the Reign of Nero", Classical Quarterly, 24 (1974), pp. 291, 316
  2. Ginsburg, "Nero's Consular Policy", American Journal of ancient History, 6 (1981), p. 54
  3. Olli Salomies, Adoptive and Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire (Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 1992), p. 87