لوله پیچیده نزدیک

لوله پیچیده نزدیک یا توبول پروگزیمال [۱](به انگلیسی: proximal convoluted tubule) یا (PCT) قسمتی از نفرون در کلیه است.

Proximal tubule
Gray1128.png
Scheme of renal tubule and its vascular supply. (1st convoluted tubule labeled at center top.)
جزئیات
ساخته ازMetanephric blastema
شناسه‌ها
لاتینtubulus proximalis, pars tubuli proximalis
MeSHD007687

بیشترین مقدار بازجذب آب در توبول پروگزیمال نفرون صورت می‌گیرد و بار توبولی گلوکز در شرایط فیزیولوژیک ۱۲۵ میلی‌گرم در دقیقه است. این به دلیل وجود ساختارهای مهندسی شده‌ای در آن است به طوری‌که سلول پوششی آن پهن و مکعبی بوده در نتیجه سطح جذب بالاست، همچنین دارای ریز پرز های فراوان و بلند است که باز جذب را چندین برابر میکند.

خصوصیات و ویژگی‌ها

تمام سلولهای توبول دیستال و سلولهای آرتریول آوران و سلولهای آرتریول وابران در تشکیل دستگاه جنب گلومرولی شرکت دارند اما، «سلولهای توبول پروگزیمال در تشکیل جنب گلومرولی شرکت ندارد».

استثنائات بازجذب توبول پروگزیمال

هیدروژن برخلاف اوره، پتاسیم و کلر، در توبول پروگزیمال بازجذب نمی‌شود.

جستارهای وابسته

منابع