لُژ (به فرانسوی: loge) نامی برای محل ویژه و درجه یک در تالارهای نمایشی است.

Palais Garnier. December 5, 2010.jpg

منابع

  • مشیری، مهشید (۱۳۷۲). فرهنگ واژه‌های اروپایی در فارسی. تهران: نشر البرز.