لگام (پزشکی)

لِگام یا مَهار در بدن، چینی از پوست یا مخاط است که حرکات یک اندام یا قسمتی را محدود می‌کند.

لگام
Frenulum of prepuce of penis with arrow.png
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینfrenulum preputii penis
TA98A09.4.01.012
TA23676
FMA19647

در آلت تناسلی مرد به چینی از پوست که زاویه تحتانی سوراخ بیرونی میزراه را به ورقه داخلی پیش‌پوست می‌چسباند لگامِ پِنیس می‌گویند.

نگارخانه

منابع