لیرد (اسکاتلند)

لیرد (انگلیسی: Laird) عنوانی اشرافی است که در اسکاتلند برای اشاره به مالک زمینی وسیع و قدیمی به کار می‌رود. درجهٔ لیرد پایینتر از بارون (اسکاتلند) و بالاتر از جنتلمن است. این عنوان کم‌وبیش همسنگ عنوان اسکوایر در انگلستان است.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet
امپراتور و امپراتریس
شاه و ملکه
نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
پرنس بزرگ و پرنسس بزرگ
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس و پرنسس
انفان و انفانت
دوک و دوشس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرافین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش