فهرست هنرمندان رودرانر رکوردز

هنرمندان رودرانر رکوردزویرایش

هنرمندان کنونیویرایش

گروه اهل کشور توضیح
آلتر بریج   ایالات متحده آمریکا (به استثنای آمریکای شمالی)
اونجد سون‌فولد   ایالات متحده آمریکا (بریتانیا و اروپا)
کاوالرا کنسپیریسی   برزیل
درگون‌فورس   بریتانیا (آمریکا، استرالیا، فرانسه و بریتانیا)
دریم تیتر   ایالات متحده آمریکا
گوژیرا   فرانسه
کیلسوئیچ انگیج   ایالات متحده آمریکا
کیس   بریتانیا (بریتانیا و اروپا)
کورن   ایالات متحده آمریکا
لمب آو گاد   ایالات متحده آمریکا (به استثنای آمریکای شمالی)
لینرد اسکینرد   ایالات متحده آمریکا
مشین هد   ایالات متحده آمریکا
مستودون   ایالات متحده آمریکا (به استثنای آمریکای شمالی)
ماتلی کرو   ایالات متحده آمریکا
مردر دالز   ایالات متحده آمریکا
نیکل‌بک   کانادا (به استثنای کانادا)
نایت‌ویش   فنلاند (ایالات متحده)
اپث   سوئد
رت (گروه موسیقی)   ایالات متحده آمریکا
راش (گروه موسیقی)   کانادا (به استثنای کانادا)
راب زامبی   ایالات متحده آمریکا
اسلش   بریتانیا
اسلیپ‌نات   ایالات متحده آمریکا (به استثنای اسکاندیناوی)
سول‌فلای   برزیل
استیند   ایالات متحده آمریکا (به استثنای ایالات متحده)
استون ساور   ایالات متحده آمریکا
تریوییم (گروه موسیقی)   ایالات متحده آمریکا

هنرمندان پیشینویرایش

گروه اهل کشور توضیح
آنیهیلیتور   کانادا (۱۹۸۹-۱۹۹۴)
دث   ایالات متحده آمریکا
دیساید   ایالات متحده آمریکا
درای کیل لاجیک   ایالات متحده آمریکا
دویل‌درایور   ایالات متحده آمریکا
ایل نینیو   ایالات متحده آمریکا
هیت‌برید   ایالات متحده آمریکا
کینگ دایموند   دانمارک (۱۹۸۹-۱۹۹۵)
مگادث   ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۶-۲۰۱۳)
متالیکا   ایالات متحده آمریکا (هلند)
نیل‌بامب   برزیل
سپولترا   برزیل (۱۹۸۸-۲۰۰۲)
اسپاین‌شنک   ایالات متحده آمریکا (۱۹۹۸-۲۰۰۴)

منابعویرایش