لیسهٔ مهری هروی که به اختصار به آن لیسه مهری گفته می‌شود یکی از قدیمی‌ترین لیسه‌های شهر هرات است.

لیسه مهری هروی
موقعیت
هرات، جاده شمالی چوک شهرنو

این لیسه به افتخار مهری هروی شاعر پارسی‌گوی هرات در عهد ملکه گوهرشاد به این نام مسمی گشته است.

لیسه مهری، مدرسه‌ای دولتی و دخترانه است و هم‌اکنون در این لیسه چندصد دانش آموز دختر درس می‌خوانند.

این مدرسه در ضلع غربی ی جاده شمالی چوک شهر نو و در مجاورت لیسهٔ جبلی و لیسهٔ علامه صلاح الدین سلجوقی قرار دارد.