لیلی بن نعمان

لیلی بن نعمان یا لیلی بن شاهدوست، رهبر قبیله شاهنشاهوند و دومین پادشاه پادشاهی گیل بود. او از اوایل سده دهم میلادی تا سال ۹۲۱ حکومت کرد. وی به مراتب بالایی در دربار علویان طبرستان دست یافت. او در سال ۹۲۱ در مقام فرماندهی لشکریان داعی صغیر به سرزمین‌های تحت فرمانروایی سامانیان حمله کرد و دامغان، نیشابور و مرو را فتح کرد. او سرانجام توسط ارتش سامانی به رهبری ابوالفضل بلعمی و سیمجور دواتی شکست خورد و کشته شد. هروسندان، که یک گیلکی از قبیله‌ای دیگر بود، جانشین او شد.

منابعویرایش

  • Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6. Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6. Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6.
  • CE Bosworth "بالعامی، ابوالفضل محمد." دانشنامه ایرانیکا. ۲۳ ژانویه 2014. <http://www.iranicaonline.org/articles/balami-abul-fazl-mohammad-b>
  • Treadwell، لوک. " Simjurids ." دانشنامه ایرانیکا. اد احسان یارشاتر. دانشگاه کلمبیا. برگرفته در ۸ مه ۲۰۱۲.
  • اسلامی، بنیاد دایرة المعارف (۲۰۱۶-۰۳-۲۱). «حسن بن قاسم بن حسن ابومحمد». rch.ac.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۱۹.
پیشین:
تیرداذ
پادشاهی گیل
10th-century–۹۲۱
پسین:
هروسندان