لیلی و مجنون (آلبوم)

لیلی و مجنون نام آلبومی است با صدای شهرام ناظری و ساخت و تنظیم با فرامرز پایور، با همکاری گروه اساتید. این اثر در سال ۱۳۶۸ ضبط شد ولی در سال ۱۳۸۱ منتشر شده است.

شرح اثر ویرایش

نوازندگان ویرایش

قطعات تکنوازی و همراهی آواز ویرایش

فهرست ویرایش

روی الف

 • مقدمهٔ شور با ارکستر
 • آواز مثنوی با کمانچه، به یاد علی اصغر بهاری
  • شعر از مولوی
 • تصنیف «ای امان»
  • آهنگ و شعر از عارف قزوینی
 1. ادامهٔ آواز مثنوی با کمانچه

روی ب

 • درآمد شور با تار
 • مقدمه ارکستری پژواک
 • قطعه پژواک با همراهی سنتور و تنبک
 • درآمد شور
  • تار و آواز
  • شعر از حافظ
 • قطعهٔ ارکستری شهناز، همراه با آواز
 • دو مضراب سنتور با همنوازی تنبک
 • آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار
  • شعر از حافظ
 • قطعهٔ ارکستری رضوی
 • آواز رضوی و فرود

جستارهای وابسته ویرایش

منبع ویرایش