لیگ سطح A لیگ ملت های کونکاکاف ۲۰۱۹-۲۰

در مسابقات لیگ ملت‌های کونکاکاف۲۰۱۹–۲۰ ۱۲ تیم راه یافته به سطح A در ۴ گروه ۳ تیمی رده‌بندی شدند.

گروه‌هاویرایش

گروه Aویرایش

رتبه‌بندی تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
۱   ایالات متحده آمریکا ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۲+ ۹
۲   کانادا ۴ ۳ ۰ ۱ ۶+ ۹
۳   کوبا ۴ ۰ ۰ ۴ ۱۸- ۰

گروه Bویرایش

رتبه‌بندی تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
۱   مکزیک ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۰+ ۱۲
۲   پاناما ۴ ۱ ۰ ۳ ۴- ۳
۳   برمودا ۴ ۱ ۰ ۳ ۶- ۳

گروه Cویرایش

رتبه‌بندی تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
۱   هندوراس ۴ ۳ ۱ ۰ ۷+ ۱۰
۲   مارتینیک ۴ ۰ ۳ ۱ ۱- ۳
۳   ترینیداد و توباگو ۴ ۰ ۲ ۲ ۶- ۲

گروه Dویرایش

رتبه‌بندی تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
۱   کاستاریکا ۴ ۱ ۳ ۰ ۱+ ۶
۲   کوراسائو ۴ ۱ ۲ ۱ ۰ ۴
۳   هائیتی ۴ ۰ ۳ ۱ ۱- ۳

رده‌بندی نهایی دور گروهیویرایش

تیم‌های اول هر گروه در یک جدول رده‌بندی شده و در مرحلهٔ نیمه نهایی تیم اول با چهارم و تیم دوم و سوم با هم رو به رو می‌شوند.

رتبه‌بندی تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
۱   مکزیک ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۰+ ۱۲
۲   هندوراس ۴ ۳ ۱ ۰ ۷+ ۱۰
۳   ایالات متحده آمریکا ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۲+ ۹
۴   کاستاریکا ۴ ۱ ۳ ۰ ۱+ ۶

منابعویرایش