لیگ عدالت تاریک

لیگ عدالت تاریک (به انگلیسی: Justice League Dark) عنوان تیمی ابرقهرمانی در کتاب‌های کامیک آمریکایی منتشر شده توسط دی‌سی کامیکس است. این تیم برای اولین بار در شمارهٔ ۱ از مجموعه لیگ عدالت تاریک نوشته پیتر میلیگان، حضور پیدا کردند. اعضای اصلی لیگ عدالت تاریک متشکل از جان کنستانتین، مادام زندو، ددمن، سایه، مرد تغییرپذیر و زاتانا است.

لیگ عدالت تاریک
250px-Justice League Dark 9.jpg
ناشر دی‌سی کامیکس
اولین حضور لیگ عدالت تاریک شماره‌اول (سپتامبر ۲۰۱۱)
ساخته شده توسط پیتر ملیگان
رهبر(رهبران)جان کنستانتین
اعضاسایه، مرد تغییرپذیر
زاتانا
ددمن
مادام زندو

اعضاءویرایش

از مهمترین شخصیت‌های این سری داستان‌ها که اثر دی‌سی کامیکس است، جان کنستانتین، سایه،مرد تغییر پذیر، زاتانا، مردمرده، سوامپ تینگ، بلک ارکید، پاندورا و فرانکنشتاین را می‌توان نام برد.

منابعویرایش