مادام دو باری (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مادام دو باری معشوقه لوئی پانزدهم بوده و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: