مارتین آگریکولا

آهنگساز آلمانی

مارتین آگریکولا آلمانی: Martin Agricola‎ وی از آهنگسازان بنام آلمانی است که به سال ۱۸۴۶ در Schwiebus متولد شد و در سال ۱۵۵۶میلادی چشم از جهان فرو بست.

منابعویرایش