مارتین یکم، پادشاه آراگون

مارتین یکم معروف به مهتر و اهلِ کلیسا پادشاه آراگون، والنسیا، کرس و ساردین و از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۹ میلادی با عنوان مارتین دوم پادشاه سیسیل بود. او پس از مرگ برادرش خوان یکم به پادشاهی رسید. مارتین کوشید نوه‌اش فادریکه، کنت لونا را که فرزندی نامشروع بود به تخت بنشاند، ولی در این کار ناکام ماند و اینگونه دودمان بارسلونا به پایان کار خود رسید.

مارتین
پادشاه آراگون، والنسیا و کنت بارسلون
سلطنت۱۹ مهٔ ۱۳۹۶ – ۳۱ مهٔ ۱۴۱۰
پیشینخوان یکم
جانشینفرناندوی یکم
پادشاه سیسیل
سلطنت۲۵ ژوئیه ۱۴۰۹ – ۳۱ مهٔ ۱۴۱۰
پیشینمارتینوی یکم
جانشینفرناندوی یکم
زاده۲۹ ژوئیه ۱۳۵۶
خیرونا
درگذشته۳۱ مهٔ ۱۴۱۰ (۵۳ سال)
بارسلون
آرامگاه
همسر(ان)ماریا د لونا
مارگاریتا د پرادس
فرزند(ان)مارتینوی یکم
خانداندودمان آراگون-بارسلونا[۱]
پدرپدروی چهارم
مادرلئونور د سیسیلیا
امضاءمارتین's signature

پانویس ویرایش

  1. Jocelyn Hillgarth (1976). The Spanish Kingdoms (1250-1516). Oxford University Press. p. 286. ISBN 0-19-822530-X.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Martin of Aragon," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_of_Aragon&oldid=987557453 (accessed November 18, 2020).