ماشین آب‌پاش، دستگاهی است که جریان پرشدت آب را به بیرون می‌فرستد و برای پراکندن تجمعات استفاده می‌شود.[۱] معمولاً ماشین‌های آب‌پاش می‌توانند حجم زیادی آب را اغلب تا ده‌ها متر برسانند. از آن‌ها در آتش‌نشانی و کنترل شورش استفاده می‌شود.

پاشیدن آب به مردم در تظاهرات سال ۲۰۰۱ آلمان

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. "watter cannon" (به انگلیسی). yourdictionary. Retrieved 5 January 2009.