ماشین زمان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ماشین زمان رمانی به قلم هربرت جرج ولز است.

ماشین زمان همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: