ماهواره (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ماهواره ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: