ماهیچه همسترینگ

(تغییرمسیر از ماهیچه‌های همسترینگ)

ماهیچه‌ همسترینگ (به انگلیسی: Hamstring muscles) شامل سه ماهیچه در ناحیه پشت استخوان ران هستند. وترهای این ماهیچه‌ها به استخوان‌های ساق پا(درشت نی یا نازک‌نی یا هر دو استخوان) اتصال دارند. عمل اصلی این گروه از ماهیچه‌ها، خم کردن (فلکسیون) زانو است. کشیدگی همسترینگ همانند کشیدگی ماهیچه چهارسر رانی، باعث اختلال در عملکرد مفصل زانو می‌گردد که میزان آن به شدت آسیب بستگی دارد. این ماهیچه‌ها، از طریق عصب سیاتیک عصب دهی می‌شوند.

Hamstrings
Gray1239.png
Posterior view of left lower extremity.
جزئیات
ریشهtuberosity of the ischium، خط خشن
Insertionدرشت‌نی، نازک‌نی
سرخرگinferior gluteal artery، profunda femoris artery
عصب محیطیعصب سیاتیک]] (عصب درشت‌نی و عصب نازک‌نی مشترک)
بیان حرکات در طببیان حرکات در طب of زانو، بیان حرکات در طب of مفصل ران
Antagonistماهیچه راست رانی
شناسه‌ها
مشD000070633

ماهیچه‌های همسترینگویرایش

سه ماهیچه‌ای که در پشت ران، عضلات همسترینگ را به وجود می‌آورند عبارتنداز:

ماهیچه نام انگلیسی خاستگاه پیوندگاه عصب
نیم‌وتری Semitendinosus تکمه نشیمنگاهی سطح داخلی درشت‌نی بخش درشت‌نئی عصب سیاتیک
نیم‌غشایی Semimembranosus تکمه نشیمنگاهی لقمه درشت‌نئی درونی بخش درشت‌نئی عصب سیاتیک
دوسر رانی - سر دراز Biceps femoris - long head تکمه نشیمنگاهی lateral side of the نازک‌نی بخش درشت‌نئی عصب سیاتیک
دوسر رانی - سر کوتاه Biceps femoris - short head linea aspera and استخوان ران lateral side of the نازک‌نی (common tendon with the long head) عصب نازک‌نی مشترک

انتهای ماهیچه‌های نیم غشایی و نیم وتری به درشت نی و انتهای ماهیچه دوسر رانی به هر دو استخوان ساق اتصال دارد. ماهیچه‌های همسترینگ علاوه بر خم کردن زانو که عمل اصلی آن‌ها است، در چرخش زانو نیز دخالت دارند. ماهیچه دوسر رانی در چرخش خارجی و دو ماهیچه دیگر (نیم وتری و نیم غشایی) در چرخش داخلی زانو نقش دارند. عمل دیگر این ماهیچه‌ها صاف کردن(اکستانسیون) مفصل ران است. ماهیچه‌های همسترینگ دو مفصلی هستند (به جزء سر کوتاه دوسر رانی).

سُرِینویرایش

عضلات ناحیه گلوتئال (ماهیچه سرین) :این عضلات دو دسته‌اند: طبقه سطحی و طبقه عمقی. این ماهیچه‌ها از نوع مخطط بوده و نقش مهمی در دویدن، ایستادن و راه رفتن ایفا می‌کنند.

پانویسویرایش

  1. Semitendinosus
  2. Semimembranosus
  3. Biceps femoris

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • نوربخش، سید تقی. شایسته آذر، مسعود. ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها. چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
  • یاسین، مرضیه. احمدی، امیر. فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی. جلد اول. چاپ کوثر. نشر ادیبان. بهار ۸۸.
  • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition.Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6