ماهیچه برون‌گردان

ماهیچه بُرون‌گردان (انگلیسی: Supinator muscle‎) یک ماهیچه عمقی است و در بالا به اپی کندیل خارجی چسبیده و در پایین به سطح خارجی بالای استخوان رادیوس متصل می‌شود. کار این عضله چرخاندن ساعد به خارج یعنی برون گرداندن دست (گرداندن کف دست رو به بالا) یا سوپینیشن است.

ماهیچه برون‌گردان
Gray420.png
Posterior view of the supinator. (Right arm.)
جزئیات
ریشهLateral epicondyle of استخوان بازو، supinator crest of زند زیرین، radial collateral ligament، annular ligament
پیوستLateral proximal زند بالایی
سرخرگRadial recurrent artery
عصب محیطیDeep branch of the radial nerve
حرکتبیان حرکات در طب ساعد
آنتاگونیستماهیچه درون‌گردان گرد، ماهیچه درون‌گردان چهارگوش
شناسه‌ها
لاتینmusculus supinator
TA98A04.6.02.048
TA22512
FMA38512

خاستگاه آن اپی‌کندیل جانبی (لاترال) استخوان بازو، رباط‌های آرنج، زند زیرین، پیوندگاهش زند زبرین و عصب‌گیری آن از شاخه‌های عمقی عصب زند بالایی است.

منابعویرایش