ماهیچهٔ دالی (به انگلیسی: Deltoid Muscle) که ماهیچهٔ دلتوئید هم خوانده می‌شود،[۳] ماهیچه‌ای در بدن انسان است که محیط گرد شانه را تشکیل می‌دهد. این عضله بزرگترین و قویترین عضله شانه است و برجستگی شانه را می‌سازد. این عضله سطحی شانه شامل سه بخش قدامی، میانی و خلفی است و هر سه بخش قابل لمس هستند و در مردان به طور نسبی بزرگتر است. سر ثابت این عضله از یک سوم بخش خارجی ترقوه، بالای زائده اخرمی (آکرومیون)، و خار کتف شروع می شود و به وسط سطح خارجی بازو می چسبید.

ماهیچه دالی
Deltoideus.png
ماهیچه دالی
Deltoideus posterior.PNG
.
لاتین musculus deltoideus
در فهرست گِرِی subject #۱۲۳ ۴۳۹
خاستگاه ترقوه، اخرمی، خار استخوان کتف
پیوندگاه    برجستگی دالی استخوان بازو
سرخ‌رگ اصلی: سرخرگ چرخشی بازو پیشین[۱]
عصب عصب زیربغلی
کار دور کردن، خم کردن و باز کردن بازو
ماهیچهْ مخالف ماهیچه پشتی بزرگ[۲]
دورلندز/السویر m_22/۱۲۵۴۸۷۴۵

این ماهیچه در ظاهر از سه مجموعه الیاف جداگانه تشکیل شده‌است اما ماهیچه‌نگاری الکتریکی نشان می‌دهد که عضله دالی در اصل دست کم از هفت گروه از الیاف تشکیل شده که حرکات هر یک جداگانه توسط دستگاه عصبی مرکزی هماهنگ می‌شود.

خاستگاه ماهیچه دالی، استخوان چنبری (ترقوه) و اخرمی[۴] است، پیوندگاه آن از برجستگی دالی (توبروزیته دلتوئید) استخوان بازو، عصب‌گیری آن از عصب زیربغلی[۵] و کار آن دور کردن، خم کردن و باز کردن بازو است.

اعمال عضله دلتوئیدویرایش

این عضله در حرکات فلکسیون، اکستانیسون و آبدوکسیون بازو دخالت دارد.

عضلات کلاهک گردانندهویرایش

جهار عضله فوق خاری، تحت خاری، تحت کتفی و ترس مینور مانند کلاهکی دور تا دور کپسول مفصل شانه چسبیده‌اند و باعث تقویت این مفصل می‌شوند و حرکات چرخشی این مفصل را ایجاد نموده و کنترل می‌نمایند.

منابعویرایش

  • Wikipedia contributors, "Deltoid muscle," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltoid_muscle&oldid=433681411 (accessed July 16, 2011).
  • آناتومی پایه _ کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس / شهریور ماه ۱۳۸۹
  • دریک، ریچارد ال.؛ وگل، وین؛ میچل، آدام (۱۳۹۴). Gray's anatomy for Students [اطلس آناتومی گری]. ترجمهٔ مهری میرحسینی و دیگران. تهران: نشر پرستش. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۱۷-۴۱-۴.

نگارخانهویرایش

پانویسویرایش

  1. posterior circumflex humeral artery
  2. Latissimus dorsi
  3. دریک، وگل و میچل.
  4. acromion
  5. axillary