ماهیچه دراز خم‌کننده انگشتان پا

ماهیچه دراز خم‌کننده انگشتان پا Flexor digitorum longus muscle در بالا از سطح پشتی استخوان درشت‌نی منشا گرفته و بعد از پایین آمدن، تاندون آن بعد از عبور از پشت قوزک داخلی و کف پا به بند انتهایی انگشتان پا بجز شست متصل میشود. انقباض این عضله موجب خم شدن انگشتان مربوطه میشود. عصب آن از تیبیال و شریان آن تیبیال خلفی است.

Flexor digitorum longus muscle
Fléchisseur commun des orteils.png
جزئیات
لاتینMusculus flexor digitorum longus
Posterior surface of the body of the درشت‌نی
Plantar surface; base of the distal phalanges of the four lesser toes
posterior tibial artery
عصب درشت‌نی
حرکاتFlexion of the four smaller digits
ماهیچه دراز بازکننده انگشتان پا، ماهیچه کوتاه بازکننده انگشتان پا
شناسه‌ها
واژگان آناتومیA04.7.02.052
اف‌ام‌اِی51071
واژگان کالبدشناسی ماهیچه

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology, Mosbyl, ISBN 9780323096003